15 jul 2017

Huurdecreet Homans: zwaksten blijven in de kou staan

Groen vindt het huurdecreet dat zonet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering onaanvaardbaar. “Het lijkt alsof Minister Homans vergeten is dat ze naast wonen ook bevoegd is voor armoedebestrijding,” aldus Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. “Met dit huurdecreet laat Minister Homans zo’n 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een Minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een Minister van Armoedebestrijding.”

Het is al lang geen geheim meer dat de armoede op de huurmarkt sterk toeneemt: huurprijzen blijven stijgen, wachtlijsten voor sociale woningen worden alsmaar langer en de kosten voor energie en water lopen steeds meer op en vandaag trekt Homans ook nog eens de huurwaarborg op van twee maanden naar drie maanden huur. Een gevaarlijke cocktail, die ervoor gezorgd heeft dat op dit moment een derde van de private huurders in armoede is beland. Minister Homans beloofde dat ze deze groep zou beschermen, door een systeem uit te werken van geconventioneerd huren. Hierbij geeft de overheid bijvoorbeeld een premie aan de verhuurder die zijn huurprijs verlaagt ten voordele van de zwakste huurders. Van dit systeem is echter geen sprake in het huurdecreet dat Homans vandaag voorstelde.

“Homans doet niets anders dan belofte na belofte breken,” aldus An Moerenhout. “Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de Minister niet verder geraakt dan beloftes,” besluit Moerenhout.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente