Ronse

Imane Mazouz

Kamer

Ik ben geboren in Marrakech en verhuisde als peuter samen met mijn familie naar België. Na enkele jaren in Gent, kwamen we in Ronse wonen, waar ik ook school liep. Daarna studeerde ik aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde er een master in de Agogische Wetenschappen.

'Samen zorgen we voor een samenleving die verbindt'

Na mijn studies werkte ik bij In-Gent vzw met anderstalige nieuwkomers. Momenteel werk ik als docente bij de Vives Hogeschool in Kortrijk. Ik doceer er vakken zoals 'Omgaan met diversiteit' en begeleid stages en bachelorproeven. Ik neem ook deel in het Siree-onderzoek over 'Onderwijsparticipatie bij vluchtelingen'.

Sinds dit jaar ben ik gemeenteraadslid in Ronse en probeer ik zo mijn steentje bij te dragen voor een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Ik kom op voor een solidaire samenleving met aandacht voor diversiteit, onderwijs, jeugd en armoedebestrijding. Ik geloof in burgerparticipatie en meer interactie tussen burgers en politici.

Samen zorgen we voor een samenleving die verbindt!

Doe mee met de campagne

Versterk samen met mij de groene golf. Sluit je aan bij onze campagne. Elk engagement is welkom, groot of klein, digitaal of mee op straat.

DOE MEE