30 okt 2017

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

Het wordt als burger moeilijker om bij een rechter protest aan te tekenen tegen pakweg een project als Uplace of Oosterweel. Het kan alleen nog als je ook tijdens het openbaar onderzoek - het moment waarop de aanvraag tot vergunning bekend wordt gemaakt, vaak met een geel aanplakbiljet - een 'gemotiveerd standpunt, opmerking, of bezwaar' indient. Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is. Met soms jarenlange procedures tot gevolg. 'Zulke beslissingen hebben een ernstige impact op de leefomgeving van de burger en de regering moet daar oren naar blijven hebben,' aldus Vlaams parlementslid Ingrid Pira.

De nieuwe regeling stuit op kritiek van de Raad van State. 'De hier ontworpen verstrenging, die doorwerkt op het recht op toegang tot de rechter, strijdt met de internationale verplichtingen', zegt de Raad van State in een advies. De overheid mag volgens het Verdrag van Aarhus de beroepsmogelijkheden van de burger niet inperken. 'Deze inperking van het recht op toegang tot de rechter strookt niet met de plicht van de Verdragsstaten om een ruime toegang tot de rechter te verschaffen', klinkt het nog.

Groen wil dat de Vlaamse meerderheidspartijen hun plannen opbergen. 'Het belang van burgerparticipatie is groot', vindt Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen), die bij de parlementsvoorzitter het advies van de Raad van State opvroeg. Ze denkt bijvoorbeeld aan dossiers als Oosterweel. 'Zulke beslissingen hebben een ernstige impact op de leefomgeving van de burger en de regering moet daar oren naar blijven hebben.' De groene fractieleider Björn Rzoska is eveneens scherp: 'De regering zet burgers en actiegroepen buiten spel.'

Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) reageert niet, omdat het Vlaams Parlement het amendement over de kwestie heeft
ingediend. De parlementsleden van de meerderheid zullen nog overleggen over het advies van de Raad van State. Maar ze staan wel achter het principe. 'Iedereen krijgt een kans om te protesteren tijdens een openbaar onderzoek', zegt Glenn Smets, woordvoerder van parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). 'Wie dan achteraf niet akkoord gaat met de beslissing, kan wél in beroep gaan.'

Voor de N-VA primeert de rechtszekerheid. 'Het openbaar onderzoek is hét moment om bezwaar in te dienen. Wachten tot de vergunning er is om in beroep te gaan, is de boel juridisch vastzetten. Het klopt natuurlijk wel dat iedereen goed moet geïnformeerd worden, en daar zal het omgevings- loket ook voor zorgen, met een digitale bekendmaking. We vinden niet dat we afbreuk doen aan de beroepsmogelijkheden van burgers.'

Dit artikel verscheen op 30 oktober in De Standaard

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK