05 feb 2014

Bart Caron

Niet alleen de software van de computers waarmee onthaalbureaus inburgeraars inschrijven, zorgt voor problemen. “Ook de organisatie van de cursus maatschappelijke oriëntatie, Nederlands als tweede taal (NT2), de gebrekkige doorstroom naar de VDAB en de wachtlijsten zorgen voor veel ergernis bij inburgeraars en onthaalbureaus,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen).

Inburgeraars die een opleiding willen volgen bij de VDAB of die zich willen inschrijven als werkzoekende moeten eerst een inburgeringstraject doorlopen. Als ze dat met vrucht hebben gevolgd, en vervolgens terug naar de VDAB worden 'overgedragen', worden ze door de VDAB in de steek gelaten. Ze moeten vaak meer dan zes maanden wachten op nieuws van de VDAB waardoor het onthaalbureau hen geen certificaat kan afleveren. “Het is een schande dat mensen die willen werken, Nederlands willen leren en zich willen inburgeren, zo verwaarloosd worden door de VDAB. Het is een publiek geheim dat de samenwerking tussen de onthaalbureaus en de VDAB-kantoren slecht verloopt. Hoe mooi het ook oogt in het beleidsplan van de VDAB, in de praktijk zijn inburgeraars helemaal geen prioriteit,” zegt Caron.

Daarnaast zijn er nog steeds lange wachtlijsten voor de zogenaamde alfa-inburgeraars. Dat zijn mensen met een zeer beperkte vooropleiding. Wie zich nu inschrijft, kan ten vroegste starten in september. Dat bleek ook al uit het GIA-rapport van de onderwijsinspectie.

Bovendien is het fundamenteel fout dat we inburgeraars eerst Nederlands laten leren en pas nadien toeleiden naar werk. “Dit kan best tegelijkertijd,” oordeelt Caron. “Er zijn genoeg alternatieven. Onthaalbureaus zouden samen met OCMW's coaching-projecten kunnen opzetten. De VDAB zou mensen kunnen delen met de onthaalbureaus en ze inzetten als brugfiguren. Er kunnen proeftuinen komen om Nederlands op een andere wijze te leren, op de werkvloer bijvoorbeeld. En de samenwerking met de Basiseducatie kan versterkt worden door hen voldoende middelen te geven zodat de wachtlijsten weggewerkt worden.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren