Wil jij ook een warme inclusieve samenleving?

Inge denkt er net zo over. Ze is ervan overtuigd dat wij een samenleving verdienen waar jij en ik ons thuis mogen voelen. Hoe verschillend we ook zijn.
Gelijkheid begint bij menswaardigheid. 


Als medewerker van een vakbond, vindt Inge dat iedereen kansen verdient in onze maatschappij. Kansen op werk, kansen op een menswaardig bestaan, kansen op een gelukkig en vervullend leven. Kansen grijpen begint met kansen geven. Daarom wil ze in de Kamer streven voor inclusie en gelijkheid.


Inge gelooft dat welvaart voor alle Belgen samen gaat met duurzaamheid en een eerlijk klimaatbeleid. Dit klimaatbeleid moet in de eerste plaats een sociaal beleid zijn, waarbij we vooral oog moeten hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dit betekent hulp en ondersteuning in het maken duurzame keuzes. 
Een gelukkig leven houdt ook in dat er een goede balans moet zijn tussen werk en privé en een menswaardig pensioen. Daarom wil Inge zich, samen met jou, verzetten tegen de uitholling van onze sociale zekerheid. Een samenleving is pas echt een samenleving als iedereen mee is.

 

In een warme samenleving is er plaats voor iedereen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?