16 okt 2021

Groen op vooravond Internationale Dag tegen Armoede: 'Geen leerlingen met lege brooddoos'

Groen wil dat ten laatste tegen 2024 geen enkele leerling nog met een lege brooddoos in de klas zit.

‘In heel wat steden en gemeenten van Harelbeke tot Gent zetten onze lokale bestuurders initiatieven op poten om armoede aan te pakken. Maar een lokaal bestuur kan maar zoveel doen. De Vlaamse regering is nu aan zet om ervoor te zorgen dat er geen enkel kind met honger in de klas zit,’ benadrukt Groen-voorzitter Meyrem Almaci op een Groen-conferentie voor haar lokale bestuurders. 17 oktober is de Internationale Dag tegen Armoede.

De lokale Groen-bestuurders bewijzen dat met de nodige wil, er oplossingen gevonden kunnen gevonden worden tegen kinderarmoede.

‘Kinderarmoede moeten lokale besturen en de Vlaamse regering samen aanpakken. Vandaag leeft er heel hard het gevoel dat zij de gaten moeten dichtrijden van de Vlaamse regering. Laat steden en gemeenten niet in de steek,’ klinkt het bij Almaci.

Project Brood (nodig) doos

Almaci: ‘Meer aandacht voor de problematiek van kinderarmoede is broodnodig. Letterlijk en figuurlijk. Vandaag gaan in onze steden en gemeenten tot één kind op drie met een lege of ongezonde brooddoos naar school in Gent. Met hoogstens een paar wortelen, een zakje chips, of koude frieten. Maar op een lege maag kan je niet studeren’.

Ze gaat verder: ‘Gelukkig beweegt er heel wat op het terrein. Zo is er sinds kort in Gent het project Brood(nodig)doos. Een initiatief vanuit het middenveld waarbij via giften van Gentenaren, kinderen met een lege brooddoos een gezonde maaltijd krijgen op 9 vrije scholen. Het Gentse stadsbestuur heeft van haar kant op 8 scholen van het stedelijk onderwijs het project ‘Lekker(s) op school’ met oa. 10-uurtjes en warme maaltijden. Zo pakken stadsbestuur en middenveld solidair armoede aan. Want elk kind in armoede, is er één te veel.’

Voor Almaci bewijst dit initiatief ‘dat er mits goede wil, veel kan. Heel wat besturen maken van de aanpak van kinderarmoede een speerpunt. Maar steden en gemeenten kunnen dit niet alleen. Daarvoor is ook sociale ambitie nodig op Vlaams niveau: of het nu automatische toekenning van rechten, betere begeleiding, goedkopere woningen of onderwijs betreft.’

Geen kind meer met honger in de klas

Groen doet daarom een concreet voorstel aan de Vlaamse regering. ‘Op de vooravond van de Dag tegen Armoede roep ik de Vlaamse regering op om ten laatste tegen 2024 ervoor te zorgen dat er geen enkel kind nog met honger op de schoolbanken zit. Willen is kunnen.’

Ze wijst erop dat hiermee de Vlaamse Regering ook tegemoet kan komen aan de Europese Kindgarantie, waar ook ons land zich in juni van dit jaar achter schaarde. Die kindgarantie moet er onder meer voor zorgen dat kwetsbare kinderen minstens één gratis gezonde maaltijd per schooldag kunnen nuttigen.
Armoede aanpakken is een kerntaak van de Vlaamse Overheid, onderlijnt Almaci. ‘Lokale besturen en scholen doen wat ze kunnen, maar er is meer nodig. Maaltijden voorzien vraagt infrastructuur en kost geld. Geld dat nu niet voorzien is in de financiering van de scholen. Zowel vanuit de bevoegdheid onderwijs, als vanuit Gezondheid en Sociaal beleid zou er vanuit de Vlaamse Regering aandacht voor moeten komen. Scholen en gemeenten kunnen dit niet alleen aan.’

Armoede is een onrecht, en kinderarmoede weegt heel zwaar op de ontwikkeling van kinderen. Maar naast de maatschappelijke winst is er ook de economische kant van dit verhaal. Almaci benadrukt dat de maatregel zichzelf terugbetaalt: ‘Wie bezorgd is om het evenwicht in de Vlaamse begroting, wil ik meteen geruststellen. Studie na studie bewijst dat investeren in de strijd tegen kinderarmoede netto oplevert. De meest recente studie van Vlerick geeft aan dat elke euro die wordt geïnvesteerd in kinderen, 5 tot 9 euro opbrengt.’

Deze boodschap bracht Groen-voorzitter Almaci aan de Groen-gemeenteraadsleden en schepenen op een conferentie over lokale politiek waar veel aandacht werd besteed aan het thema armoede.

‘Onze Dag Lokale Politiek kan je samenvatten als een ontmoetingsevenement vol kleine gelukskes die anderen inspireren. Al die kleine gelukskes hebben een grote impact, en tonen hoe je als gemeenteraadslid of schepen van onderuit de wereld kan veranderen. Een rivier verleggen doe je steen per steen. Dat doen onze mandatarissen elke dag. Van mobiliteit tot diversiteit, van leefmilieu tot onderwijs: groene politiek is participatief en toekomstbestendig. Ik wil elk van onze mandatarissen dan ook uitdrukkelijk danken voor hun inspanningen om ons Vlaanderen mooier, groener en menselijk warmer te maken, elke dag opnieuw.’

Meyrem Almaci
Voorzitster Groen & Vlaams parlementslid

Thema's
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren