07 maa 2011

Bart Staes

Het EP debatteert op de internationale vrouwendag (8 maart) over meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en brengt oplossingen aan om vrouwen uit de armoede te helpen.

Europarlementslid Bart Staes (Groen!) stelt vast dat op deze 100ste viering ook Lennons song nog steeds actueel is: 'Woman is the nigger of the world, the slave of the slaves.'

Hoewel meer vrouwen een universitair diploma hebben dan mannen (58,9% vrouwen), ligt hun salaris gemiddeld 18% lager. Tweederde van de vrouwen neemt het merendeel van de huishoudelijke taken op zich, wat hen belet voltijds te werken. Het risico op armoede is groter bij vrouwen door onderbroken loopbanen, lagere salarissen en pensioenuitkeringen. De politieke vertegenwoordiging van vrouwen ligt in sommige Europese lidstaten onder de 15%. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van geweld...

In twee resoluties pleit het EP dinsdag voor een betere toegang voor vrouwen tot traditioneel mannelijke beroepssectoren en de nieuwe groene technologiesector, voor een krachtdadiger optreden tegen loondiscriminatie en voor ondersteunende maatregelen die de combinatie tussen werk en privé moeten vergemakkelijken.

Het EP roept ook op tot de invoering van quota in het bedrijfsleven.
Staes: "In de grote ondernemingen is gemiddeld slechts 3% van de bestuursleden een vrouw. Ook in de politiek zijn vrouwen minimaal vertegenwoordigd. Nochtans is een gelijke vertegenwoordiging in beleids- en bestuursorganen de beste garantie op een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen."

Positief is ook de oproep tot het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen inzake voortplanting en abortus en dwingende maatregelen tegen geweld op vrouwen.
Verder vraag het EP speciale aandacht voor kansarme groepen zoals migrantenvrouwen, alleenstaande moeders en gehandicapte vrouwen en voor de vervrouwelijking van armoede.

Staes: "Dit heeft te maken met stereotype denkwijzen, loonsverschillen, de moeilijke combinatie tussen werk en privé, maar ook door de langere levensverwachting van vrouwen en discriminatie in het algemeen. Ik hoop dat het internationale jaar van de armoedebestrijding en sociale uitsluiting niet alleen een mediacampagne was, maar ook eindelijk tot concrete maatregelen leidt die een effectieve uitwerking hebben!"

Het EP reikt oplossingen aan rond tewerkstelling en sociale bescherming, zoals de vraag tot een aparte regeling voor integratie in de arbeidsmarkt na een periode van werkonderbreking of een betere naleving van de arbeidsvoorwaarden.

Staes: "De erkenning van en sociale toelagen voor zorgtaken die mannen én vrouwen op zich nemen om een ziek, bejaard of gehandicapt familielid te verzorgen, kunnen een noodzakelijk inkomen vormen."

Op dinsdag 8 maart om 11u30 zullen voor het halfrond in Straatsburg jonge vrouwelijke parlementsleden over de partijgrenzen heen oproepen tot "Equal Payday Now". Ook Groen! steunt dit initiatief.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren