13 nov 2017

Interparlementaire dialoog: "Belangrijke eerste stap, maar Belgische klimaatambitie moet hoger"

In de schaduw van de COP 23 in Bonn heeft de interparlementaire klimaatcommissie een gezamenlijke verklaring afgerond. Ecolo-Groen juicht deze belangrijke stap toe en verwacht een erg ambitieus klimaattraject vanuit de verschillende parlementen.

“Deze interparlementaire verklaring is een eerste stap naar grotere coherentie binnen België op vlak van klimaatbeleid. Het is van fundamenteel belang dat België eindelijk een realistisch en ambitieus traject aanneemt met betrekking tot de energie- en klimaattransitie”, stellen Johan Danen (Vlaams Parlementslid Groen) en Annemie Maes (senator Groen).

Ecolo-Groen is verheugd over de bereikte consensus en herkent een aantal groene accenten in de goedgekeurde tekst. “We zijn erg blij met de toevoeging van de klimaattoets en de gendertoets van wetgeving in de definitieve tekst. Verder zijn we verheugd dat de snelheid van uitstootvermindering van gassen voor 2050 is vastgelegd op 95%. Ook de stopzetting van financiering en ondersteuning van fossiele brandstoffen is een belangrijke groene realisatie”, stelt Danen. Bovendien wordt in de tekst een opening gemaakt voor een verankering van de klimaatengagementen, zodat klimaatdoelstellingen over legislaturen heen bindend worden voor verschillende regeringen.

Ecolo-Groen waarschuwt wel dat er nog veel werk aan de winkel is. Op verschillende vlakken is het ambitieniveau nog niet scherp genoeg geformuleerd in concrete doelstellingen en praktische regelingen. “De overeenkomst van vandaag is een belangrijke stap, maar we moeten ambitieus blijven. Er is nood aan een sterker beleid dan tot nog toe is nagestreefd. We richten ons nu op COP 24 om tegen dan een gedragen klimaatresolutie over alle Belgische parlementen heen goed te keuren met becijferde tussendoelstellingen en bijhorende klimaatbegrotingen”, besluit Maes.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK