26 nov 2014

Bart Staes

"Het is op zich natuurlijk goed dat er een plan is, maar er zijn nog te veel haken en ogen aan, het is te riskant en vooral onvoldoende duurzaam." Zo typeert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) het vandaag in Straatsburg gepresenteerde investeringsplan van de Europese Commissie.

"In alle bescheidenheid is het alternatieve investeringsplan dat de Europese groenen vandaag tegelijkertijd lanceerden veel meer waar Europese jonge generaties behoefte aan hebben."

Staes: "Het is goed dat er een plan-Juncker is om te investeren, in plaats van de Barroso aanpak van alleen besparen, maar dit plan is te mager. Ten eerste is het teveel gebaseerd op onrealistische hefbomen en het mist vooral een heldere visie op de bestedingen. Niemand gelooft écht in een hefboomeffect van maal 15. Niemand gelooft dat je van 5 miljard geld van de Europese Investeringsbank (EIB) aangevuld met 16 miljard euro aan reeds eerder toegezegde fondsen, op korte termijn 315 miljard euro kan maken."

"Juncker lijkt politieke keuzes uit de weg te gaan, terwijl een investeringsplan van deze grootte dat net noodzakelijk maakt. Juncker beloofde een meer politieke Europese Commissie te laten zien. Na Lux Leaks is dit een tweede buis voor Juncker," aldus Staes. "Omdat we niet alleen kritiek willen leveren, maar ook op Europees niveau willen laten zien dat het anders kan, door andere politieke keuzen, werkten we de laatste weken aan ons eigen plan."  

De Groene fractie in het Europees Parlement presenteerde vandaag dat groen Europees investeringsplan van 750 miljard euro aan nieuw geld, als reactie op de investeringsplannen van het team-Juncker. Dit plan geeft wél een duidelijke richting en zet de Europese economie eindelijk op het spoor van een groene transformatie met duurzame werkgelegenheid. En dat zonder onverantwoorde financiële risico's waardoor de crisis veroorzaakt werd.

De Groenen laten in hun plan zien dat een serieuze aanpak van belastingontwijking en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en kernenergie veel geld voor investeringen oplevert. Juncker kiest er echter voor om weinig nieuw geld op tafel te leggen en te vertrouwen op een grote hefboomwerking die bovendien grote financiële risico's met zich meebrengt. De risico's van projecten die mislukken bijvoorbeeld zullen worden gedekt door nationale overheden en dus belastingbetalers."

Bovendien stelt Juncker te weinig voorwaarden aan wat wenselijke en onwenselijke investeringen zijn. Daarmee wordt een kans gemist om de Europese Unie richting de groene economie van de toekomst te bewegen. Alleen een economie met volop duurzame energie en energie-efficiëntie en een efficiënt (her)gebruik van grondstoffen levert toekomstbestendige nieuwe banen op.

Staes: "Hoe vaak moeten we dit nog herhalen? We geven jaarlijks meer dan 400 miljard euro uit aan olie en gas van buiten Europa. We staken duizenden miljarden in het destructieve casino kapitalisme van de financiële sector, dat we daarmee draaiend houden. Dat zijn bedragen die wij liever in de Europese economie willen investeren. Zoveel studies en experts bevestigen al jaren wat we zeggen, maar ook Juncker lijkt helaas te lijden aan een locked-in syndroom: fossiele lobbies en gevestigde belangen halen steeds hun slag binnen."

De rol van de lidstaten is te vaag en onzeker. Ze dienden nu al 1800 projecten in. Staes: "Wie zal ons garanderen dat de gekozen projecten enige coherentie bieden, en een echte bijdrage zijn aan leefbare Europese samenlevingen van morgen? Dit dreigt een hapsnap en versnipperd geheel te worden. Een plan waarmee nationale regeringsleiders kunnen pronken en zich op de borst kloppen. De noden en de prioriteiten zijn nochtans zeer duidelijk voor wie ze wil zien. Europa snakt naar verstandige investeringen na jaren van werkloosheid door financiële luchtfietserij, falende bezuinigingen, neoliberale dogma's en verspilde subsidies aan vervuilers. Het groene investeringsplan geeft eerlijke antwoorden op de vragen waar het geld vandaan komt en waar het naartoe moet. Daarom is het beter dan dat van Juncker of de liberalen van Verhofstadt."

Waar komt het geld vandaan?

Het groene investeringsplan voorkomt grootschalige nieuwe schulden of onverantwoorde financiële constructies die de risico's van investeringen verhullen. Private investeringen vullen overheidsinvesteringen aan binnen simpele en strenge regels. Enkele voorbeelden:

·

Een energie-besparingsfonds met de opbrengsten van het afschaffen van subsidies aan fossiele- en kernenergie, energiebesparingsmaatregelen en de veiling van CO2-emissierechten.

·

Een radicale Europese aanpak van belastingontwijking

·

Het rentevoordeel als gevolg van de eurocrisis waardoor landen als Duitsland en Nederland minder betalen voor hun leningen wordt ingezet voor Europese investeringen.

·

De ECB verstrekt leningen onder strikte voorwaarden aan banken. In ruil voor goedkoop krediet van de ECB worden banken verplicht om leningen te verstrekken aan de reële economie. Ze worden bovendien verplicht om minstens 20% van het risico van de leningen te blijven dragen in plaats van dit door te verkopen.

·

De EU maakt heldere regels voor crowdfunding, zodat particulieren veilig in innovatieve projecten kunnen investeren.

Waar gaat het geld naartoe?

De Europese Groenen willen niet volledig aan de markt overlaten waar geïnvesteerd moet worden. We trekken lessen uit de domme investeringen in het verleden die de leefomgeving aantasten en de samenleving geen stap vooruit helpen: onrendabele vliegvelden, leegstaande woningen en wegen die naar nergens leiden. De Groenen pleiten al jaren voor een Green New Deal, waarmee de economie gaat draaien op die wijze dat werkgelegenheid ook in de toekomst gegarandeerd is. De groene prioriteiten voor investeringen zijn:

·

Een Groene energie-unie: infrastructuur voor duurzame energie voor grensoverschrijdend transport van energie en massale energiebesparing.

·

Duurzaam transport: betere treinverbindingen, elektrische auto's, fietsinfrastructuur.

·

Verduurzaming van de landbouw en visserij

·

Circulaire economie waarin afval wordt hergebruikt en super-efficiënt wordt omgesprongen met grondstoffen.

·

Verbetering en 'vergrijzingsproof' maken van de zorgsector

·

Investeringen in onderwijs en opleiding van werknemers

·

Aanzienlijke verhoging van het budget voor onderzoek en innovatie

·

De digitale economie waarin data veilig is en copyright gemoderniseerd is.

Ook liberalen en sociaaldemocraten hebben afgelopen week een investeringsplan gepresenteerd. Staes is echter niet overtuigd van hun aanpak: "Die plannen bestaan vooral uit grootschalige deregulering, ongedekte belastingverlagingen of investeringen in de economie van gisteren."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren