08 jul 2015

Jammer dat regering-Bourgeois het debat over praktijktesten niet durft aangaan

De regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V hebben het debat over praktijktesten tegen discriminatie uitgesteld tot na de zomervakantie. “Het is jammer dat regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V het debat vandaag niet durfden aangaan over de praktijktesten tegen discriminatie", zeggen Groen-parlementslid Imade Annouri en Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Groen diende woensdag in het Vlaams Parlement een resolutie in om de organisatie van praktijktesten door de overheid mogelijk te maken. “Praktijktesten zijn nodig in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt”, zegt Vlaams Parlementslid Imade Annouri. “Ook meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V weten dit, maar weigeren er werk van te maken. Dit werd vandaag nog maar eens duidelijk toen die partijen deze voormiddag tegen de hoogdringende behandeling stemden.”

Praktijktesten zijn de enige manier om het discriminatieprobleem op een objectieve manier in kaart te brengen en kordaat aan te pakken. “Het probleem sleept al decennialang aan en er zit geen verbetering in de cijfers. Het zet een klem op hele generaties werkwillige Belgen met een migratieachtergrond”, aldus Groen-parlementslid Imade Annouri. “CD&V en N-VA schuiven nu opnieuw zelfregulering en sensibilisering naar voor als dé oplossing. Dat heeft zeker zijn nut, maar het is onvoldoende. Op die manier laten ze het probleem rustig verder sudderen. Er is meer nodig.”

Groen schuift daarom in haar resolutie een heel pakket van maatregelen naar voor in de strijd tegen discriminatie. Zo pleit de partij onder meer voor een betere registratie van discriminatiemeldingen en een grootschalige voorlichtings- en bewustmakingscampagne. Praktijktesten vormen het sluitstuk. Deze kunnen worden uitgevoerd door de inspectie of – onder strikte voorwaarden – in samenwerking met private partners. “Een evenwichtig beleid betekent dat er ook sprake moet zijn van een strafrechtelijke handhaving wanneer een specifiek bedrijf of instelling discriminatie blijft herhalen en er geen onderhandelde oplossing komt”, zegt Annouri.

“Verschillende juristen hebben tijdens de hoorzittingen aangetoond dat praktijktesten kunnen mits de nodige aanpassingen aan het wettelijk kader. Op federaal vlak worden praktijktesten trouwens al met succes gebruikt, onder meer door de FSMA-inspecteurs om de afnemers van financiële producten en diensten beter te beschermen. Dat de Vlaamse regering blijft weigeren er werk van te maken, is een kwestie van niet willen, niet van niet kunnen,” besluiten Groen-parlementslid Imade Annouri en Björn Rzoska.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK