Jan is bezorgd. Onze wereld zit vol met fijne mensen, natuurpracht, diversiteit en kleine gelukjes. Maar die wereld wordt ook bedreigd. Oorlog binnen en buiten Europa. Strijd tussen winstbejag enerzijds en gezondheid, leefmilieu en klimaat anderzijds. Een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm.

Als vader van 3 jonge dochters wil hij voor hen werken aan een betere wereld. 

Jan wil zich inzetten voor de aanpak van ongelijkheid in deze wereld. 

Wonen moet terug betaalbaar worden, vooral voor jongeren en alleenstaanden.

Zijn strijdpunten zijn:

  • Werken moet opbrengen. De minimumlonen moeten omhoog.
  • De allerrijksten moeten meer bijdragen aan onze samenleving.
  • Kinderen moeten alle kansen krijgen. Opgroeien in een armoede mag geen rem zijn op wat een kind kan worden.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?