Vind jij dat de toegang tot zorg, participatie aan onderwijs en cultuur vanzelfsprekend zijn?
Dat zou moeten, maar het blijft moeilijk voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Daar ligt Janne wakker van.
Opdat elke mens zich kan ontplooien zijn mensenrechten en kinderrechten cruciaal. We kunnen deze alleen maar garanderen als we over beleidsthema's heen durven samenwerken en vertrekken vanuit het perspectief van elke mens, niet vanuit systemen.
Door haar jarenlange ervaring in transversaal beleid kent Janne de uitdagingen van deze samenwerking als geen ander.

Alleen door samen te werken kunnen we discriminatie, armoede en uitsluiting het hoofd bieden en werken op maat van mensen.

Het Vlaamse beleidsniveau biedt zoveel potentieel om in onderwijs, zorg en cultuur tot sterker beleid te komen als we de ervaring en expertise vanuit deze verschillende sectoren kunnen combineren. Door sectoren te stimuleren en ruimte te bieden om samen te werken, komen we tot mooie initiatieven die écht meerwaarde brengen in het complexe landschap van Vlaanderen.
Alleen zo kunnen we discriminatie, armoede en uitsluiting het hoofd bieden en werken op maat van mensen. Enkel met met politieke durf en samenwerking creëren we kansen voor iedereen. Enkel met Groen.

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?