Jaouad heeft zijn leven gewijd aan het streven naar een rechtvaardigere samenleving. Als assistent werkleider bij de kringloopwinkel heeft hij uit eerste hand gezien hoe beleid het dagelijks leven van mensen kan beïnvloeden. Zijn politieke ambitie is om een stem te geven aan degenen die vaak niet gehoord worden en om te streven naar meer rechtvaardigheid en gelijkheid in de samenleving. Jaouad gelooft hartstochtelijk in een inclusieve samenleving waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt, ongeacht hun afkomst, overtuiging of mening. Hij zet zich in om de kloof tussen mensen te verkleinen. Hij wil de strijd aangaan tegen armoede, discriminatie en polarisatie. Hij wil een brug bouwen tussen mensen van verschillende achtergronden, overtuigingen en meningen.

“Bij de geboorte behoren we allemaal tot het ‘menselijk huis’. Een samenleving wordt inclusief genoemd wanneer ze haar werking aanpast en flexibel wordt om van dit gemeenschappelijke huis ‘een thuis voor iedereen’ te maken.”

Dit krachtige idee, toegeschreven aan Jean Vanier, benadrukt het belang van inclusie en het creëren van een gastvrije omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en thuis voelt.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen? Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen? Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen? Wat wil Groen?