02 apr 2016

Jette staat fietsers toe rechts af te slaan

Op voorstel van Schepen voor Mobiliteit Nathalie De Swaef, heeft het schepencollege van Jette het principe van rechts afslaan voor fietsers op het kruispunt Bonaventure – Abdij van Dieleghem – Reniers goedgekeurd, de allereerste beslissing rond rechts afslaan aan verkeerslichten in de gemeente.

Op voorstel van Schepen voor Mobiliteit Nathalie De Swaef, heeft het Jetse schepencollege op 16 februari het principe van rechts afslaan voor fietsers op het kruispunt Bonaventure – Abdij van Dieleghem – Reniers goedgekeurd, de allereerste beslissing rond rechtsafslaan aan verkeerslichten in de gemeente.

Nathalie De Swaef: “Door tijdwinst aan de kruispunten en door meer veiligheid voor fietsers, kan deze maatregel bijdragen tot het gebruik van de fiets in het woon-werk verkeer”.
In de toekomst zullen de fietsers op het kruispunt gevormd door de Abdij van Dieleghemstraat, de Renierstraat en de Bonaventurestraat, de verkeerslichten kunnen voorbijrijden om rechts af te slaan wanneer het verkeerslicht ofwel op rood ofwel op oranje staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers. De beslissing wordt effectief na goedkeuring van de staatsecretaris bevoegd voor verkeerveiligheid en de gemeenteraad. De weggebruikers zullen geïnformeerd worden door de plaatsing van een verkeersboord B22. Een artikel in het gemeentelijk infoblad moet het verkeersteken meer bekendheid geven.

Ter herinnering: het B22 verkeersbord laat de fietsers sinds 2012 toe om bij rood licht voorbij te rijden om rechts af te slaan. Deze maatregel is in de wegcode ingevoegd om de dode hoek ongevallen te vermijden. De maatregel betekent ook tijdwinst voor de fietsers.

Nathalie De Swaef: “Door tijdwinst aan de kruispunten en het vermijden van de dode hoek, draagt deze maatregel tot het gebruik van de fiets in het woon-werk verkeer”. Naast dit eerste kruispunt, bestudeert Jette andere kruispunten op gewestwegen, geval per geval, en in samenwerking met het Gewest.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente