Enkele jaren geleden besliste Joerie omwille van gezondheidsredenen over te schakelen naar gezonde voeding en levensstijl. De zoektocht naar informatie over voeding en de impact op gezondheid bleek echter moeilijker dan gedacht. Online is een overvloed aan informatie aanwezig, maar bestaat vaak uit tegenstrijdige adviezen en commerciële belangen spelen ook een grote rol.

Het huidige beleid focust nu vooral te veel op het behandelen van ziektes en aandoeningen die ook makkelijk voorkomen kunnen worden door een aangepaste levensstijl.

Joerie pleit daarom voor een beleid dat inzet op toegankelijke gezondheidszorg waarin voeding en levensstijl een meer centrale rol krijgen. Door mensen goed te informeren en te begeleiden, kunnen we ervoor zorgen dat we zelf meer controle krijgen op onze gezondheid. Dit zal niet alleen de volksgezondheid bevorderen, maar ook sociale gelijkheid vergroten en de kost van gezondheidszorg verlagen.

Enkel met Groen kan dit verwezenlijkt worden.

Inzetten op betaalbare en inclusieve gezondheidszorg zal leiden tot een gelukkiger samenleving waarin niemand vergeten wordt.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?