Johan is een gedreven en geëngageerde ingenieur-ondernemer. Johan heeft o.a. een baanbrekend productieplatform ontwikkeld voor het produceren van medische hulpmiddelen zonder het toxische en kankerverwekkend ethyleen oxide. Verder ondersteunt en gidst hij de BBL, actiegroepen en lokale besturen in hun strijd tegen toxische emissies van de asfaltindustrie.

Johan is bezorgt over het uitblijven van urgentie in de transitie van een fossiele naar een CO2-neutrale economie en maatschappij. Verder is Johan’s DNA progressief, inclusieve en liberaal.

Het recht op een perspectief op welvaart voor iedereen, in Vlaanderen, België, Europe én de wereld.

Johan wil vooral impact hebben op en bijdragen aan het ecologische-economische transitie roadmap debat. Een concreet voorstel van Johan is het Patrimonium Pact. Een pact waarbij overheid, eigenaar en bewoners een pad uitstippelen om ondermaatse energieprestatie woningen te identificeren, te classificeren en te upgraden. Hiermee wordt én energie-armoede aangepakt én energie-efficiëntie gerealiseerd.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?