Denk jij het dat de toekomst groener en eerlijker kan? 

John ook. Hij is ervan overtuigd dat dit kan met moedige politieke keuzes. Deze keuzes komen er enkel met lef, met daadkracht, met samenwerking en dit enkel met Groen.

Voldoende betaalbare, groene energie

John gaat voluit voor voldoende betaalbare, groene energie van bij ons voor iedereen. We leggen zonnepanelen op elk overheidsgebouw en alle sociale woningen. We willen meer windmolens op land en laten lokale bewoners en ondernemers  mee profiteren van de opbrengsten van groene energie.

'Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt'

Veilige straten voor fietsers en voetgangers

John gaat voor duurzame mobiliteit met vlot en voldoende openbaar vervoer, moderne deelsystemen en veilige straten voor fietsers en voetgangers. We stimuleren slimme keuzes met een mobiliteitsbudget en kilometerheffing.

Groene wijken voor een gezonde leefomgeving

John gaat voor een gezonde leefomgeving. Groene wijken met extra groene plekjes, volkstuintjes en open speelruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We helpen mensen om geveltuintjes en groendaken aan te leggen. Hierdoor beschermen we ons tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?