19 dec 2012

Bart Caron

Na een verzoeningspoging is gebleken dat Joke Schauvliege weigert om de ongeldige samenstelling van het bestuur De Singel, de Vlaamse Opera en het Ballet van Vlaanderen bij te sturen. “Dit brengt de werking van de betrokken instellingen ernstig in de problemen,” waarschuwt Vlaams parlementslid van Groen Bart Caron. “Wij vragen de minister om alsnog met een ernstig voorstel voor de dag te komen.”

Eerder dit jaar gaf het bureau van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Bart Caron gelijk in zijn klacht over de samenstelling van de beheersorganen van De Singel, De Vlaamse Opera en het Koninklijk ballet van Vlaanderen. De huidige samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur van deze drie culturele instellingen voldoet niet aan één van de drie mogelijke beheersformules, voorzien in artikel 9 van de Cultuurpactwet en het Cultuurpactdecreet. De verhoudingen tussen de verschillende ideologisch-filosofische strekkingen in de bestuursorganen geen correcte weerspiegeling zijn van hun reële aanwezigheid in het Vlaams parlement.

De verzoeningsprocedure die daarop volgde, heeft helaas niets opgeleverd. Caron kan geen begrip opbrengen voor de houding van de minister. ”De Groene fractie heeft zich tijdens de verzoeningspoging constructief opgesteld. Wij deden een billijk en redelijk voorstel,” zegt Caron. Wanneer de minister de bezwaren van de Cultuurpactcommissie langs zich neerlegt, zijn de gevolgen niet te overzien. ”We verwachten dat het advies ten gronde van de Vaste Cultuurpactcommissie ongunstig zal uitvallen voor de minister. Ondertussen zitten deze instellingen met een bestuur dat niet correct is samengesteld, waardoor er geen legitieme beslissingen kunnen genomen worden.”

De basis voor de klacht is gekend. De bestuursorganen bestaan dan wel niet uit politici, maar de deskundigen, worden benoemd door de Vlaamse regering op basis van politieke kleur. Er zetelen vooral kabinetsmedewerkers, lokale politici en vrienden met een correcte politieke stamboom, zo blijkt uit de CV's van de betrokkenen. ”Velen ervan hebben trouwens geen of weinig expertise in kunst en cultuur. Bij de recente hersamenstelling van de bestuursorganen is een overgrote plaats gereserveerd voor vertegenwoordigers van de huidige meerderheidspartijen in de Vlaamse regering. Zij zijn buiten proportie vertegenwoordigd. De oppositiepartijen zijn zwaar ondervertegenwoordigd of zelfs helemaal verdwenen, zoals Groen. Dat is tegen het Cultuurpact.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren