Samenleven en -werken met mensen met een andere huidskleur, religie, sociale klasse, … is een ongelooflijk cadeau. Dat heeft Jos de voorbij 20 jaar, tijdens zijn job bij vzw VELO, mogen ervaren. Dit staat in schril contrast met wat hij elke dag leest en ziet in de (sociale) media. Doodjammer. Zijn conclusie is duidelijk: we hebben nood aan meer menselijke contacten. Een ander taalgebruik. Meer begrip in beide richtingen. Meer verbinding. In het dagelijkse leven en in de politiek.

Méér verbinding maakt iedereen gelukkig!

Zwarte zondag was de start van zijn partijpolitieke inzet. Met oa 10 jaar gemeenteraad in Herent. Een warme samenleving met duurzame ecologische keuzes, dat zijn de thema’s waarvoor hij zich wil blijven inzetten. Na zijn pensioen richtte hij in Leuven de sociale coöperatieve Urbike mee op (stedelijk transport met cargofietsen). Milieu en sociaal engagement (deftig loon voor de koeriers en ruimte voor mensen uit de kansengroepen) komen er samen. Zijn inzet bij People Made sluit daarbij aan: mensen met beperkte mogelijkheden laten uitblinken in de productie van fraaie, duurzame producten.

Met uw stem wil hij dit engagement ook op Vlaams niveau politiek vertalen. Willen we er samen voor gaan? Ook in de politiek!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?