09 sep 2015

Bart Staes

Commissievoorzitter Juncker sprak vanmorgen in het Europees Parlement zijn eerste State of the European Union uit, naar analogie met de State of the Union in de Verenigde Staten.

Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen: "Het overkomt me niet vaak, maar tijdens de speech van Commissievoorzitter Juncker knikte ik geregeld instemmend mee wat het vluchtelingenvraagstuk betreft. Voorstel tot verplichte relocatie, recht op asiel, het aanpassen van de Dublin-regels en het optrekken van de begrotingen voor ontwikkelingssamenwerking: het zijn allemaal zaken waar wij als groenen al jaren voor pleiten. (1) De rode draad is deze: de EU heeft zich te houden aan de conventie van Genève, want dat is geen vodje papier, maar de EU moet zich tegelijk ook houden aan de eigen uitgangspunten rond menselijke waardigheid."

Staes: "De speech van Juncker over het vluchtelingenvraagstuk getuigde van Europees leiderschap, grote solidariteit en menselijkheid. Zo legde hij herhaaldelijk de nadruk op het basisrecht op asiel. Hij deed ook het Commissievoorstel tot verplichte relocatie uit de doeken. Voor België zou dit neerkomen op 4564 mensen extra, komende uit Italië, Hongarije en Griekenland. Ook bepleitte hij dat legale migratie mogelijk moet zijn en dat asielzoekers vanaf dag 1 de mogelijkheid moeten hebben om te werken. Een systeem van legale migratie is nodig, waarvoor de ploeg Juncker begin komend jaar een reeks voorstellen via een Legal Migration Package op tafel zal leggen."

Staes: "In tegenstelling tot de Bart De Wevers en Gwendolyn Ruttens van deze wereld, legde Juncker de nadruk op het feit dat Europese lidstaten nu niet moeten beginnen met het inperken van rechten van asielzoekers en vluchtelingen, maar zich juist beter moeten organiseren en samenwerken om die rechten te vrijwaren en te versterken. Daarom ook zei Juncker dat mensen uit zogenaamde 'veilige landen' het recht op asiel niet ontnomen mag worden. Juncker stelt dan ook dat de EU-lijst van veilige landen in alle lidstaten van toepassing moet zijn, en dat die vooral dient om de toelating van Syrische vluchtelingen te vergemakkelijken en niet om het recht op een asielaanvraag van mensen uit bijvoorbeeld de Balkan of Turkije in te perken . De EU heeft zich te houden aan de conventie van Genève, dat is geen vodje papier. Juncker wil ook de Dublin-regels veranderen via een permanent herplaatsingsmechanisme en een verplichte verdeelsleutel voor de opname van asielzoekers."

Juncker kondigde ook een Europees Trust Fund van 1,8 miljard euro aan om de oorzaken van de problemen van enkele crises in Afrikaanse regio's (Sahel, Noord- en Oost-Afrika) aan te pakken en werkgelegenheid te creëren. Op die manier kan efficiënter geld toegewezen worden zonder al te veel vertragende bureaucratische hindernissen. "Juncker pleitte ook nadrukkelijk voor een meer diplomatieke en offensieve aanpak van de EU om conflicten te voorkomen en beheersen. Dat verdient uiteraard de voorkeur boven de voorstellen van politici als Verhofstadt die steeds pleitten voor militair ingrijpen," aldus Staes. "Het moet duidelijk zijn dat de EU veel meer dan voorheen moet durven toezien op de coherentie van het beleid: het Europese handels-, landbouw-en visserijbeleid draagt al te vaak bij tot migratie vanuit Afrika."

"De voorstellen die de Commissie nu op tafel legt, zijn zeker voor verbetering vatbaar," stelt Staes, "maar wij kunnen ons als groenen hier zeker al in vinden en we willen dan ook samenwerken om deze humanitaire agenda te helpen uitvoeren."

Staes: "We hebben nu een sterk front nodig tussen de Commissie en het Europees Parlement om het nationale egoïsme van sommige Europese politieke leiders in de lidstaten te overwinnen! Samen met de christendemocraten, socialisten en liberalen dienden we een resolutie in over de vluchtelingencrisis die morgen ter stemming voorligt. Met onze groene fractie dienden we nog aanvullende amendementen in om legale migratie mogelijk te maken. We hopen op een grote meerderheid zodat we dit vluchtelingenvraagstuk snel en op een menswaardige manier kunnen aanpakken."

(1) Voorstellen Europese Commissie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_en.htm en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda...

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren