Mensenrechten en zorg. Zorg en mensenrechten.

Beide thema’s vormen de rode draad in de carrière van Katelijne. Zij studeerde kinesitherapie en besloot later ook internationale politiek te studeren.

Als beleidsmedewerker voor een grote Belgische organisatie woonde en werkte Katelijne in Azië, Afrika en het Midden- Oosten. Ze zag daar hoe mensen geconfronteerd worden met grote uitdagingen, maar als gemeenschap altijd zorgen voor de jongsten, de ouderen, de meest kwetsbaren. Bij ons zie je dat we die zorgtaken meer en meer zijn gaan uitbesteden. Vandaag botst de kinderopvang, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een handicap echter op alle limieten. Overheden kunnen maatregelen nemen waardoor financiële ruimte en tijd ontstaat om samen met professionelen te zorgen voor onze geliefden.

'Een eerlijk klimaat en handelsbeleid maakt een wereld van verschil voor de rechten van mensen in het globale zuiden.'

Zij willen niets liever dan een waardig leven leiden in hun eigen dorp of stad. België kan en moet in zijn buitenlands beleid meer doen om de mensenrechten van iedere bewoner van de planeet te beschermen. Daarvoor en voor een zorgzamere samenleving wil ik strijden in het parlement.       

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?