04 jul 2017

Klimaat eist meer ambitie

Dankzij Donald Trump en zijn beslissing om het klimaatakkoord van Parijs te verlaten, konden beleidsmakers over de hele wereld pronken met hun intenties voor een ambitieus klimaatbeleid. Terecht.

Terecht, want de Verenigde Staten hebben als grootste historische vervuiler en invloedrijkste land een enorme impact op de uitstoot van broeikasgassen. "Op deze manier mist Trump de sneltrein van de groene omslag, en de bijhorende economische en menselijke winst," reageerde Meyrem Almaci, voorzitster van Groen (lees hier het opiniestuk van Bart Staes en Meyrem Almaci).

Maar de beslissing van Trump kwam te laat om de internationale gemeenschap op de rem te doen staan. De laatste jaren zijn de geesten snel geëvolueerd, en de meeste politici beseffen dat klimaatverandering geen halfzachte maatregelen eist.

Toch blijft Groen meer dan ooit, en op elk bestuursniveau, hard op tafel slaan om het niet bij woorden te laten. Intenties uitspreken is makkelijk. Ecologisch bewuster lijken dan Trump is een eitje. En beseffen dat actie nodig is, is niet hetzelfde als een moedig, verstandig klimaatbeleid uitstippelen. Een beleid dat de belofte van het klimaatakkoord, om de wereld te behoeden voor een opwarming van 2° C en liefst zelfs 1,5° C, ernstig neemt.

Europa speelt hierin een belangrijke rol. Het kan het voortouw nemen met grondige omschakeling naar een fossielvrije samenleving. Zonder kostbare tijd te verliezen aan punten en komma's in de verdeling van de doelstellingen. Door ondubbelzinnig ambitieus te zijn.

Het Nederlandse europarlementslid Bas Eickhout (GroenLinks) is helder:

Zweden, waar de groenen deel uitmaken van de regering, zet de toon. Het land gaat resoluut voor een klimaatoffensief en publiceerde onlangs een lijst met de 50 belangrijkste maatregelen die een effectief verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering. Die gaan van een robuuste klimaatwet over een luchthaventaks en de beperking van overschotten aan emissierechten in de Europese emissiehandel tot de versterking van klimaatonderzoek en fikse investeringen in hernieuwbare energie, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

Ook België en Vlaanderen kunnen de keuze maken te investeren in de toekomst. Helaas moeten we het stellen met blunderende beleidsmakers. Zowel Vlaams als federaal zijn de klimaatministers de kneusjes van de regering. Het zegt veel over het belang dat de regeringspartijen hechten aan de strijd tegen klimaatverandering.

Minister Marghem bestond het begin juni, net na de kwalijke demarche van Trump, om aan te kondigen dat de Belgische klimaatdoelstellingen (35 % minder broeiksagassen tegen 2030) naar beneden moesten worden bijgesteld. Ze moest die woorden intrekken, maar van éxtra ambitie is geen sprake. En België zal bij ongewijzigd beleid sowieso ver van die 35 % uitstootreductie eindigen.

In het Vlaamse parlement leidden de twijfels rond de Belgische ambitie op vlak van klimaat tot een felle discussie (verslag). Fractieleider Björn Rzoska vroeg bevoegd minister Schauvliege of Vlaanderen bereid is zich mee garant te stellen voor het halen van minstens 35% reductie van broeikasgassen ook op Vlaams niveau.

Het antwoord was, alweer, ontstellend vaag. Rzoska's conclusie: "Eigenlijk bevestigt u wat deze Vlaamse Regering van bij het begin in het regeerakkoord heeft gesteld. Op het vlak van het klimaat wil u niet aan 'gold plating' doen. (...) U slaagt er zelfs niet eens in om het peloton te volgen. U hangt helemaal achteraan, laat staan dat u de koploper zou zijn."


EXTRA: de 50 belangrijke klimaatbeslissingen van de regering sinds de verkiezingen van 2014

1 Klimaat beleidskader, met de belangrijkste onderdelen:
2 Een Zweedse Wet klimaatverandering, dat maakt het moeilijk voor toekomstige regeringen om de klimaatdoelstellingen te negeren.
3 Een nieuwe lange-termijn klimaatplan.
4 Tussentijdse doelstellingen om de uitstoot van de transportsector te verminderen.
5 Een klimaatbeleidsraad.
6 Ratificatie overeenkomst Parijs - een nieuw mondiaal, juridisch bindend klimaatakkoord.
7 Vier miljard voor het Green Climate Fund.
8 Overeenkomst tussen partijen voor 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2040
9 Fossilvrij Zweden - een initiatief met als doel de Zweden tot een van 's werelds eerste fossiele vrije welvaartstaten te maken.
10 Een nieuwe nationale milieu-coördinator voor het bedrijf.
11 Klimaat De stap - meer dan 4 miljard voor lokale en regionale klimaat investeringen.
12 Geannuleerd uitstoot, wat overeenkomt met bijna twee jaar van de release uit Zweden.
13 Bonus Malus - bonussen voor degenen die auto's kopen met een lage uitstoot en lastenverzwaringen voor auto's met hoge emissies.
14 Luchthavenbelasting – taks op klimaatimpact van vluchten
15 Aangepaste auto – belastingen (congestieheffing en wegenbelasting worden afzonderlijk belast).
16 Verhoogd rail onderhoud zodat alle treinen op tijd rijden.
17 Tanken - meer hernieuwbare brandstof tijdens het tanken.
18 Het verhogen van de benzine en diesel belastingen.
19 Premies voor meer elektrische bussen, zorgt voor een betere stedelijke omgeving met minder lawaai en luchtvervuiling.
20 Urban Environment Agreements, steun aan de gemeenten, o.m. voor investeringen in openbaar vervoer en fietspaden.
21 Belastingsvermindering voor milieuvriendelijke auto’s.
22 Versterkt klimaatonderzoek.
23 Beperking overschotten aan emissierechten in het EU-ETS (CO2 -emissiehandelsysteem)
24 Het klimaat is een prioriteit in de infrastructuur – versnelling plannen voor hogesnelheidstreinen.
25 Fietsplan voor meer en veiliger fietsen.
26 Gratis webinars rond energie-efficiëntie voor overheid en bedrijven
27 Plan overschakeling naar fossielvrij transport.
28 Missies om de uitstoot in de Zweedse industrie te verminderen.
29 Meer duurzaam openbaar vervoer op het platteland.
30 Meer steun voor zonne-energie en het wordt makkelijker gemaakt om zonnepanelen op de daken te installeren.
31 Steun voor energieopslag om de kansen te verhogen voor zelf opgewekte elektriciteit.
32 Verhoogde elektriciteit certificatensysteem voor hernieuwbare energie, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van meer dan 3,5 miljoen huishoudens.
33 Nationaal forum voor een slim net (smart grid).
34 Kenniscentrum voor klimaatadaptatie bij SMHI.
35 Meer steun voor adaptatie, om de samenleving aan te passen aan een veranderd klimaat.
36 Strategie voor het uitfaseren van fossiele investeringen in internationale instellingen.
37 Klimaat en milieu als criteria bij ontwikkelingssamenwerking.
38 Swedfund (derde wereld organisatie) ontvangt SEK 400 miljoen voor de ontwikkeling van investeringen in het milieu en het klimaat.
39 Akkoord over klimaatsamenwerking met Californië.
40 Nachttreinen voorzien.
41 Strategie voor duurzaam inkopen en een nieuwe autoriteit die zal werken voor openbare aanbestedingen die rekening houden met het klimaat.
42 Beslissingen over alle begrotingsvoorstellen moeten milieu- en klimaat-proof zijn.
43 Duurzaamheid is een basisvoorwaarde voor premium markt voor pensioenfondsen.
44 Duurzaamheid is een basisvoorwaarde voor de AP fondsen, die buffer kapitaal van pensioenfondsen beheren.
45 Nieuwe doelstelling voor de financiële sectoren om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.
46 Onderzoek van groene obligaties ter financiering van klimaatadaptatie.
47 Het wordt gemakkelijker gemaakt om fondsen te vergelijken op basis van de creatie van duurzaam werk.
48 Europees Ecolabel fondsen (Swan).
49 Verlaagd BTW op kleine reparaties en aftrekken van de reparatie van apparaten in de woning
50 Nieuw actieplan voor duurzame consumptie.Dit artikel komt uit de nieuwsbrief Klimaat, natuur en milieu, editie juli 2017.
Krijg je deze nieuwsbrief graag maandelijks aan?
Laat het weten via milieu [at] groen [dot] be.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren