Groen roept tijdens klimaatmars op om ontbossing definitief te stoppen

23 Oktober 2022

Groen roept tijdens klimaatmars op om ontbossing definitief te stoppen

Bomen zijn de longen van de wereld, maar ook onze bondgenoten in de strijd tegen de klimaatcrisis.

"De inzet van deze klimaatmars is hoog", zegt Groen covoorzitster Nadia Naji naar aanloop van de Klimaatmars die vandaag in Brussel doorgaat. Groen loopt mee met de boodschap 'red onze bomen, red ons klimaat'. "In Vlaanderen wordt nog elke dag een voetbalveld aan bos gekapt. Wereldwijd verdwijnt zelfs elke twee seconden een voetbalveld aan bos. Terwijl bomen de longen zijn van de wereld, zijn ze ook onze bondgenoten in de strijd tegen de klimaatcrisis."

De Groene covoorzitster Naji komt vandaag met twee duidelijke eisen: stop met bomen te kappen en verhoog de bijdrage van de klimaatfinanciering aan landen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis. "Extra middelen voor het vergoeden van de armste landen die al getroffen zijn door klimaatrampen of dagelijks de effecten meemaken van de ontbossing van hun omgeving is geen liefdadigheid, maar een kwestie van solidariteit."

Bomen als bondgenoten in strijd tegen klimaatcrisis

De laatste jaren kwamen er heel veel crisissen op onze samenleving af (corona, energie, oorlog in Oekraïne, ...), maar de Groene covoorzitster stelt dat dat ons niet mag afleiden van de grootste crisis waar de mensheid mee geconfronteerd wordt: de klimaatcrisis.

"Deze klimaatmars is een opwarmer voor de klimaattop in Sharm-el-Sheikh, in november", aldus Naji. "De inzet op de klimaattop is nog hoger dan vorig jaar, toen de top teleurstellend eindigde. Zeker afgelopen zomer konden we de urgentie nogmaals aan de lijve ondervinden: het was de droogste zomer in 500 jaar, de wereld kampte met bosbranden en overstromingen. Bomen kunnen onze bondgenoten zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis."

Wereldwijd verdwijnt elke twee seconden een voetbalveld aan bos, in Vlaanderen wordt elk dag een bos ter grootte van een voetbalveld gekapt. Bomen zorgen niet alleen voor opslag van CO2, ze doen zoveel meer. Ze koelen onze buurten af tijdens hittegolven, laten water trager de grond insijpelen, filteren fijn stof uit onze lucht en zijn goed voor ons mentaal welzijn. En hoe ouder de boom, hoe waardevoller.
"Nu wordt er nogal snel voor gekozen een oude boom die in de weg staat te kappen. Maar de positieve effecten van zo’n ontwikkelde boom, ook op de mens en voor ons klimaat, zijn groter dan gedacht," aldus Naji.

Klimaatfinanciering is geen liefdadigheid

Voor Groen is de inzet van klimaattop groot. "Vorig jaar, op de klimaattop in Glasgow, was het akkoord om rond 2030 de ontbossing wereldwijd te stuiten, het eerste tastbare resultaat van de klimaattop," aldus Naji. "Het kappen van bos heeft ook impact op mensen. Vooral de lokale bevolking is vaak afhankelijk van het bos voor hun voedsel en levensonderhoud. Zij beschermen het bos vaak al eeuwenlang."

Op de COP staat elke keer weer de vooruitgang van de gemaakte afspraken inzake CO2 reductie en klimaatfinanciering op de agenda. De lat moet voor beiden hoog gelegd worden. "Extra middelen voor het vergoeden van de armste landen die al getroffen zijn door klimaatrampen is geen liefdadigheid, maar een kwestie van solidariteit," stelt Naji. In Pakistan en Nigeria zijn momenteel duizenden mensen ontheemd door overstromingen ten gevolge van de klimaatcrisis (1300 doden in Pakistan, 600 in Nigeria).

"In ons land werd het akkoord gesloten - mede door de groene druk - dat Vivaldi 24,5 miljoen euro extra per jaar vrijmaakt en ook de gewesten zullen hun bijdrage voor internationale klimaatfinanciering optrekken. Zo stijgt de bijdrage van België aan internationale klimaatfinanciering van 50 miljoen euro in 2015 naar 135 miljoen euro in 2024," besluit Naji.