21 okt 2015

Elisabeth Meuleman

Het nooddecreet dat onthaalonderwijs voor kleutertjes mogelijk maakt en zorgt voor een uitbreiding van OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) in het secundair onderwijs moet er nu komen en mag geen voorwerp zijn van een perverse koehandel met werkingsmiddelen voor gelijke onderwijskansen.

Op dit moment bestaat er onthaalonderwijs (OKAN), onderwijs voor nieuwkomers, in het lager onderwijs en het secundair onderwijs. Dat werkt goed, en het systeem zou best uitgebreid worden naar het kleuteronderwijs. Het is belangrijk dat we kwetsbare kleutertjes, zoals de kinderen van de recente stroom vluchtelingen, goed en warm ontvangen. Deze kinderen zijn vaak getraumatiseerd door wat er hen is overkomen, je kan hen niet zomaar bijproppen in de nu al vaak overvolle ondergefinancierde kleuterklasjes.

N-VA deed recent een aantal opmerkelijke voorstellen in een weekendkrant. Zo geven ze aan geen voorstander te zijn van onthaalonderwijs (OKAN) en willen ze liever de middelen voor OKAN verdelen over alle scholen die een leerlingenaangroei kennen. En in één beweging doen ze ook het voorstel om de helft (50 miljoen) van de omstreden SES-werkingsmiddelen voor scholen met een kansarm publiek, in te zetten voor Nederlandse taalbadklasjes. Ondertussen blijft het wachten op het nieuwe decreet dat een uitbreiding van OKAN en onthaalonderwijs voor kleuters mogelijk maakt en dat werd beloofd in september.
Elisabeth Meuleman: “Het lijkt er sterk op dat N-VA een koehandel wil opzetten : een uitbreiding van OKAN, ook voor kleuters, in ruil voor de helft van de SES-werkingsmiddelen naar taalbadonderwijs. Die koehandel is pervers. OKAN voor kleuters moet er sowieso komen, daar is geen pasmunt voor nodig. Minister Crevits heeft al bevestigd hier een nooddecreet voor te willen opmaken. Het dossier van de SES-middelen is bovendien een andere discussie, die nog volop aan de gang is en waar we nog studies afwachten. Scholen met een groot kansarm publiek hebben deze extra werkingsmiddelen broodnodig, zeker nu op de gewone werkingsmiddelen ook al bespaard wordt.”

Nederlands leren is belangrijk voor gelijke kansen, maar gelijke kansen onderwijsbeleid is zoveel meer dan dat: armoedebestrijding, ouderparticipatie, huiswerkbegeleiding…enz. Groen vraagt een decreet dat OKAN voor kleuters mogelijk maakt, en vraagt dat men het debat rond de SES-werkingsmiddelen sereen voert wanneer alle rapporten op tafel liggen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</