Koen Roman

Lid partijbestuur - vrijwilliger

Koen pleit voor een actieve participatie, activering en inspraak is het enige dat een resultaat kan opbrengen in de strijd tegen de groeiende ongelijkheid.

Hij wil zijn jarenlange ervaring als directeur van een KMO gebruiken om de werking van de partij nog verder te stroomlijnen. Daarnaast primeert het inhoudelijke aspect voor Koen, het afzetten tegen het klassieke links-rechts discours en voluit gaan voor de derde weg. De opbouw van een duurzame, leefbare, rechtvaardige en open economie die respect heeft voor zowel mens als milieu. Het gaat erom een oprechte politiek te voeren, één die uitgaat van het gemeenschappelijk streven naar een betere wereld.