19 dec 2012

Kritiek Schauvliege op Bos+ is ongehoord

De bosbarometer 2012 van Bos+ werd vandaag voorgesteld, en dat tot zichtbaar ongenoegen van Vlaams milieuminister Schauvliege. De bosbarometer bevestigt de tendens die nu al jaren bezig in het Vlaamse natuur- en ruimtelijk beleid. Vlaanderen is en blijft een netto ontbosser.

In haar reactie betwist minister Schauvliege de cijfers van de nieuwe bosbarometer van de vereniging voor bossen in Vlaanderen Bos+. Ze verwijst naar een nieuw instrument waarbij de toekomstige boskartering op basis van luchtfoto’s; zou gebeuren.

De bosbarometer is een jaarlijks terugkerend beleidsinstrument dat nauwgezet wordt opgemaakt op basis van de cijfers van de administratie van de Vlaamse regering zelf, het agentschap Natuur en Bos. Deze bosbarometer maakt vergelijkingen met het verleden mogelijk en maakt evoluties duidelijk. ”Als de ministers de cijfers van de bosbarometer betwist dan moet ze haar eigen administratie dringend tot de orde roepen,” meent Vlaams parlementslid van Groen Dirk Peeters.

De nieuwe boskartering, gebaseerd op luchtfoto's, is een totaal nieuw instrument en laat geen vergelijking toe met de meting van 2000 die werd gehanteerd in het kader van het structuurplan Vlaanderen en waarop de herbebossingsdoelstellingen zijn gebaseerd (10.000 ha bijkomend bos in Vlaanderen tegen 2007). ”We kunnen geen appelen met citroenen vergelijken. Er is geen nulmeting, geen referentie die enige realistische vergelijking mogelijk maakt,” aldus Peeters.

Minister Schauvliege roept de spontane herbebossing van grond ook in als bewijs dat er meer bos zou zijn. ”Wat is dan het beschermde statuut van deze nieuwe bossen is. Tijdelijke natuur?” vraagt Peeters zich af. ”Maar die tijdelijke natuur kan volgende week weer weg zijn.”

Dirk Peeters, Vlaams volksvertegenwoordiger van Groen: ”De nieuwe boskartering kan onmogelijk in de plaats komen van de doelstelling om 10.000 ha bijkomend bos af te bakenen en 10.000 ha effectief aan te planten. Zelfs na het uitstel tot 2012 wordt deze doelstelling verre van gerealiseerd. In plaats van de strijd aan te gaan met de natuurbeweging zou de milieuminister ze beter tot bondgenoot maken om samen in het veld werk te maken van effectieve bosbescherming en bosuitbreiding. Blijkbaar zijn voor minister Schauvliege alle argumenten geoorloofd om te verbloemen dat haar bosbeleid een lege doos is.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren