06 jul 2011

Leden van sp.a en Groen! kiezen overtuigend voor toekomstproject van Gents kartel

Sp.a en Groen! gaan in Gent met één lijst naar de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012. Nadat de besturen van beide partijen zaterdag het licht op groen hadden gezet, keurden vanavond ook de leden van Groen! (82%) en sp.a (179 voor op totaal van 182) het kartel en het stadsproject goed. 'Onze leden zijn enthousiast en geven hiermee aan dat ze met even veel goesting als wij voor dit kartel gaan', zeggen Daniël Termont, Elke Decruynaere, Freya Van den Bossche en Filip Watteeuw.

De sociale en ecologische uitdagingen van de 21ste eeuw vragen een sterk en progressief antwoord. Het kartel tussen sp.a en Groen! in Gent is een unieke kans om die uitdagingen met vertrouwen aan te pakken. Uitgangspunt van dit project is dat elke Gentenaar, jong en oud, hier geboren of ingeweken, goed kan leven in de stad en zicht heeft op vooruitgang. De strijd tegen armoede en uitsluiting is een prioritair aandachtspunt in elk beleidsdomein, net als de ambitie om van Gent een klimaatneutrale en duurzame stad te maken.

Het nieuwe Gentse kartel zal zijn verkiezingsprogramma schrijven in samenspraak met alle Gentenaars die er zich kunnen in terugvinden.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente