11 dec 2010

Leeflonen: Groen! en Ecolo vragen aanpassing financiering OCMW's

Ecolo en Groen! zijn ongerust over de betalingsproblemen bij de OCMW's in ons land. Ze vragen dat de financiering van de OCMW's wordt aangepast.

De voorzitster van het OCMW van Antwerpen liet woensdag weten dat ze tien miljoen euro moet lenen omdat de federale budgetten voor de leeflonen op zijn. De regering in lopende zaken kan immers geen nieuwe middelen vrijmaken. Ook andere OCMW's zouden noodgedwongen naar leningen moeten grijpen. De groenen verwijten staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) een gebrek aan voorzienigheid.

"Dat gebrek aan voorzienigheid dreigt de OCMW's en de gemeenten, die al zwaar getroffen waren door de economische crisis, duur op te breken. Het spreekt voor zich dat de intresten die de OCMW's voor hun leningen zullen moeten betalen voor rekening van de Staat zijn", aldus Kamerleden Wouter De Vriendt (Groen!) en Zoë Genot (Ecolo).

De groenen willen ook dat de financieringswijze van de leeflonen aangepast wordt. Op dit moment betaalt de federale regering 50 tot 75 procent van het leefloon, de rest wordt bijgepast door de gemeente, wat voor arme gemeenten erg nadelig is. Groen! en Ecolo willen het leefloon voor 100% betaald zien door de federale overheid.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente