Geloof ook jij in een eerlijke en duurzame toekomst? In een wereld waarin iedereen zich gerespecteerd voelt, ondanks de enorme uitdagingen waarvoor we staan? Denk aan de klimaatverandering, armoede, internationale spanningen. 

Dat is de missie van Liesbeth Smeyers, in haar werk, in haar vrije tijd en als gemeenteraadslid.

In Lubbeek slaat ze met medebewoners de handen in elkaar om de buurt te versterken. Een samen aangelegde tuin en buurtbos brengen verbinding. Met Transitie en Mamadepot Lubbeek streeft ze naar duurzame, solidaire oplossingen. Met de energiecoöperatie ECoOB ijvert ze voor groene burgerenergie.

In haar werk bouwt ze mee aan structurele oplossingen voor mensen in kwetsbare posities: hun zoektocht naar betaalbare zorg, huisvesting, werk,... 

"Met een sociaal klimaatplan maken we werk van een eerlijke en duurzame toekomst voor onze kinderen!"

Liesbeth gelooft in de afstemming van de ecologische en sociale agenda’s. Met jouw stem werkt ze aan een klimaatbeleid dat zorgt voor betaalbare energie voor iedereen, propere lucht, veilig verkeer, duurzame jobs, toegang tot gezonde voeding aan eerlijke prijzen voor de boer, betaalbare zorg. In België en daarbuiten. Via goed beleid wil ze de kansen die ze zelf heeft gekregen, delen met anderen. 

Kies jij samen met haar voor zo’n beleid?  

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?