Als moeke van 3 kinderen en 9 kleinkinderen staat Lieve klaar om 55-plussers te blijven overtuigen van het groene verhaal en naar hun noden te luisteren. 

Ze wilt bouwen aan een betere wereld voor al onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties. Met Groen brengt ze een positief alternatief. Voor Lieve hebben ouderen een onschatbare bron aan levenservaring om de vernieuwende ideeën van jongeren aan te vullen en te steunen, om zo Groen te doen groeien. 

Maar voor Lieve zijn er ook urgente beleidsthema's: zorgkwaliteit en wachtlijsten, klimaat en energie, ruimtelijke ordening en betaalbaar wonen. Laten we samen werken aan een duurzame, leefbare samenleving waar iedereen mee is! 

Samen Toekomst Bouwen

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?