Kunnen wij de klimaatverandering ten goede keren? Volgens Luc Lierman wel. Als grootouder, onderwijzer en natuur- en geschiedenisgids (Zwinstreek/ Ieper) weet hij, dat beslissingen politiek genomen moeten worden. Als overtuigd democraat stelt hij zich kandidaat.

Langer talmen op klimaatbeslissingsvlak betekent hogere kosten voor iedereen, zeker voor financieel zwakkeren. Klimaatjongeren, ouders en grootouders: samen de hand aan de ploeg. Jij ook?

Democratie, waar Luc als gewezen gemeenteraadslid voor kiest, biedt het meest voordeel voor iedereen. Elke burger heeft er de kans tot maatschappelijke inbreng. Extreme keuzes zoals fascisme leiden tot respectloos geweld en laat alleen eigenbelang primeren. Luc kiest bewust voor Groen. Die partij maakt net keuzes voor natuur en klimaat, mensenrechten, gezondheid, sociale rechtvaardigheid, openbaar vervoer en tegen armoede.

Onderwijs… werd knelpunt, na twee legislaturen wantrouwen. Zinloze administratie nekte het mooiste beroep. Tijd om terug vertrouwen in onderwijs als beleidspunt te nemen. Alle kinderen en jongeren verdienen een geïnspireerde leerkracht voor elke klas… Liefst één die ook goed kan vertellen, knipoogt de gids.

Democratie, onderwijs, natuur en klimaatverandering: punten van bezorgdheid.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?