Twintig jaar ervaring, gedreven door passie voor een betere toekomst

Ik heb me als raadslid, provinciaal gedeputeerde en schepen ingezet voor meer en betere natuur, duurzaam bestuur, en een leefbare toekomst voor onze kinderen. Daarnaast ben ik ook actief als ondernemer en begeleider van startende bedrijven.
Deze dubbele ervaring leert me dat politiek en economie veel met elkaar gemeen hebben. In beide sectoren beheren we goederen en diensten: infrastructuur, publieke diensten, natuur, producten, technologie… Beide sectoren streven naar een duurzame toekomst: een leefbare en solidaire samenleving, bloeiende bedrijven, een gezonde economie, eerlijke handel en... rekeningen die kloppen.
Door kennis te delen kunnen we betere oplossingen vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

We kunnen de problemen van vandaag niet oplossen met dezelfde denkwijze die ze heeft gecreëerd. (Albert Einstein)

Met deze ervaring wil ik op Vlaams niveau een verschil maken met focus op:
Een leefbare omgeving met meer en betere natuur
Veilige mobiliteit voor iedereen
Duurzaam en efficiënt bestuur
Ondernemerschap dat groei combineert met maatschappelijke verantwoordelijkheid

Korte termijn-beloften maak ik zelden, maar ik ben vastberaden om een duurzame toekomst te realiseren.

#doelgericht #geduldig #standvastig

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?