04 okt 2013

Luc Robijns

Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

Gemeenten

Op 25 juni vond de gezamenlijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant plaats in het provinciehuis te Leuven. Door de handtekening van de burgemeester engageren de gemeenten zich om tegen 2020 minstens 20 % minder CO2 uit te stoten.

De burgemeesters van 57 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden het Europese Burgemeestersconvenant. Het was de eerste keer in Europa dat zo’n grote groep gemeenten het convenant ondertekende.

Middenveld

Meer dan 25 middenveldorganisaties, zoals ACW, KVLV, Boerenbond, Mobiel 21, Bond Beter Leefmilieu, Wonen en Werken, Groep Intro, Autopia, Archeduc en Climaxi, ondertekenden, onder impuls van Groen deputé Luc Robijns het klimaatengagement. 

Subsidies

De provincie voorziet jaarlijks 500.000 € ter subsidie van duurzame klimaat- en milieuprojecten. Deze subsidie geeft aan gemeenten, scholen, middenveldorganisaties én bedrijven de kans om mee te werken aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie. De komende maanden gaan deze organisaties op zoek naar concrete ideeën en samenwerkingsverbanden. De prioritaire thema's waarop wordt ingezet zijn: wonen en recht op energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en landbouw.

Klimaatkaart

De klimaatkaart zet projecten die bijdragen aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal op de kaart. Deze slimme kaart is te bereiken via http://www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be/  

In eerste instantie toont de klimaatkaart vooral projecten over hernieuwbare energie. Maar het is de bedoeling om dit uit te breiden naar alle projecten die zorgen voor een reductie van broeikasgassen.

Voor elk project toont de klimaatkaart een projectfiche met de contactgegevens, het geproduceerde vermogen, voorgesteld in aantal gezinnen volgens het gemiddeld verbruik per huishouden, de CO2-reductie, voorgesteld in aantal bomen dat dezelfde hoeveelheid CO2 kan opnemen, een foto en bijkomende informatie.

Routekaart

De provincie voert een studie uit over het bereiken van klimaatneutraliteit op haar grondgebied. In mei 2015 zijn de resultaten bekend. Op basis van de cijfers van de huidige CO2-uitstoot wordt dan een realistische en haalbare routekaart opgesteld om deze prioriteit in het beleid te realiseren. De opdracht omvat het opstellen van een aantal scenario’s om tot een klimaatneutrale provincie te komen. Aan deze scenario’s worden concrete aanbevelingen en maatregelen op korte en lange termijn gekoppeld. Op basis hiervan zal een realistische en haalbare streefdatum voorgesteld worden om als provincie klimaatneutraal te worden.

Energiebesparing in gemeenschapsvoorzieningen en EPC’s

De provincie besliste eveneens om de provinciale Helpdesk Energiezorg verder uit te bouwen onder de vleugels van het Steunpunt Duurzaam Bouwen. We willen energiebesparende investeringen in gemeentelijke gebouwen en gebouwen van gemeenschapsvoorzieningen aanmoedigen. Gemeenten en gemeenschapsvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, scholen en rusthuizen, worden nu extra gestimuleerd en begeleid om energiebesparende investeringen inclusief de financiering uit te voeren.

Meer informatie: www.lucrobijns.be

 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren