23 jan 2014

Wouter De Vriendt

Groen-parlementslid Wouter De Vriendt vraagt aan de regering om maximaal in te spelen op de maatschappelijke bereidheid om stamcellen te doneren. Het Rode Kruis trok aan de alarmbel over het tekort aan budget voor de verwerking van alle kandidaten stamceldonoren. Minister Onkelinx wil voor periode 2014-2018, op 5 jaar tijd, 10.000 extra donoren aantrekken met een reserve tot 14.000. Daarvoor wil ze een nieuwe beheersovereenkomst afsluiten tussen RIZIV en Rode Kruis. Wouter De Vriendt: “stamceldonatie redt levens. Onkelinx moet ambitieuzer zijn, want in de voorbije jaren werd dit aantal overschreden en moest het Rode Kruis bijspringen met eigen reserves. In de afgelopen 5 jaar was geld voorzien voor 10.000 donoren, maar werden er in werkelijkheid 25.659 gerecruteerd, in 5 donorcentra in ons land.”

Op dit moment zijn er 70.000 geregistreerde donoren in België. In 2013 waren er 32 effectieve stamceldonaties van Belgische donoren, 11 aan Belgische patiënten en 21 aan patiënten in het buitenland. (Cijfer 2011: 26. Cijfer 2012: 36) In 2013 konden 218 patiënten in België effectief met stamcellen behandeld worden (14 met stamcellen van een Belgische donor, 204 met stamcellen van een buitenlandse donor). Dat aantal zit duidelijk in stijgende lijn (2012: 204, 2011: 187). Er zijn in ons land echter 351 geregistreerde patiënten die vragende partij zijn voor een stamceldonatie. De Vriendt: “dit toont aan dat er wel degelijk vraag is naar meer donoren en dat stamceldonatie effectief helpt en levens kan redden. Het toont ook het belang aan van de internationale databank.”

Tussen 2008 en 2013 kreeg het Rode Kruis van het RIZIV elk jaar 560.000 euro voor de organisatie van de stamceldonatie (gericht op 2000 donaties per jaar). Vooraleer extra budget toe te kennen, wil Onkelinx een studie laten uitvoeren, ook naar benchmarking met andere landen. Dat wordt uitgevoerd door de werkgroep die actief is. Voorlopig zal het Rode Kruis nu selecteren op leeftijd, met voorrang voor jonge kandidaten (18-34 jaar omdat zij het langst beschikbaar kunnen blijven als potentiële donor, maximumleeftijd is immers 60 jaar). Maar ook op medische voorgeschiedenis. Bijv. vrouwen die zwanger zijn geweest, zijn minder geschikt. “Prioriteit geven aan bepaalde profielen donoren mag er niet toe leiden dat we mensen verliezen die zich nu vrijwillig als donor hebben opgegeven”, zegt Wouter De Vriendt. “Het engagement bij de bevolking is een gouden kans die de regering niet door haar vingers mag laten glippen. Hoe is het mogelijk dat er geen voldoende middelen geplaatst worden tegenover beleidsprioriteiten als stamceldonatie? Zowel in 2013 als 2014 stond dit als prioriteit in beleidsnota Onkelinx in het kader van kankerbestrijding. Eind 2013 heeft de werkgroep die binnen het Federaal Kenniscentrum Gezondheid actief is, zelf nog gepleit voor het verderzetten van de bewustmaking campagnes. Toch komt de regering nu uit de lucht gevallen.”

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) met zijn woordvoerder Marc Moens beweerde eergisteren in een persbericht dat bij de financiering van de stamceldonatie een “communautaire” verdeling wordt gehanteerd: budget voor 5000 donaties langs Vlaamse kant en 5000 aan Franstalige kant. Er zijn echter veel meer vrijwilligers in Vlaanderen, maar het budget liet volgens BVAS niet toe dat er geld doorgesluisd werd van Franstalig België naar Vlaanderen om aan die grotere vraag tegemoet te komen. Onkelinx ontkent dat er sprake was van een 50/50 verdeling en zegt dat ook in de nieuwe, nog op te maken beheersovereenkomst de middelen zullen worden toegekend op basis van de reële behoefte.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren