17 maa 2011

Maak school van Queteletgebouw, voormalig hoofdkwartier van politiekchef Koekelberg.

De federale politie verlaat haar prestigieuze hoofdkwartier aan het Queteletplein in Sint-Joost-Ten-Noode. De personeelsleden verhuizen, en daardoor komt het gebouw waarschijnlijk leeg te staan. Groen! ziet hierin een uitgelezen kans om het schrijnende capaciteitstekort aan scholen, dat ondermeer in Sint-Joost zeer prangend is, het hoofd te bieden.

”We moeten nu snel gebruik maken van deze kans om een extra school in Sint-Joost op te richten. Deze taak is weggelegd voor de taskforce. Men moet onderzoeken of het inrichten van onderwijs in dit gebouw mogelijk is, en indien ja, hier snel werk van maken. Ministers bevoegd voor onderwijs van beide gemeenschappen moeten over het gebouw onderhandelen met de federale regering, zodat men dit kan gebruiken om de nood aan onderwijscapaciteit op te vullen. Anders komt het waarschijnlijk toch gewoon leeg te staan.” aldus Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen!.

Frédéric Roekens, gemeenteraadslid voor Groen! in Sint-Joost bevestigt: ”Sint-Joost is één van de gemeenten die het zwaarst te verduren heeft onder de capaciteitsdruk. Dit ruime gebouw zou ideaal kunnen zijn. Er is reeds een parkje en een heuse speeltuin achter het gebouw en de bus, tram en metro zijn vlakbij.”

Dat de taskforce ‘onderwijs in Brussel’ nu snel van start mag gaan, met deze suggestie als agendapunt.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente