Hoogstraten

Maarten Leemans

Kamer

Van kindsbeen af heb ik me geëngageerd in het verenigingsleven in Hoogstraten, in de Kempen en daarbuiten. Eerst als vrijwilliger in het jeugdwerk waar ik kadervorming gaf aan begeleiders, later als vrijwilliger en bestuurslid in socio-culturele verenigingen.
Met vzw la:ch stampten we in Hoogstraten met honderden vrijwilligers de muziektheatervoorstellingen 'Gelmel' en '1814' uit de grond. Een fantastische ervaring die bewijst dat je samen, met een duidelijk doel voor ogen, heel wat kan bereiken.

'Meer dan ooit is er de roep voor een beter klimaat, een eerlijke fiscaliteit, voor werkbaar werk'

Vanuit de overtuiging dat het anders moet én kan, ben ik kandidaat voor de Kamer. Meer dan ooit is er de roep voor een beter klimaat, een eerlijke fiscaliteit, voor werkbaar werk. Groen kijkt verder dan de waan van de dag en is dé partij bij uitstek met een stevige ambitie voor die thema's. En daar wil ik me volop voor engageren. Ik wil ijveren voor een eerlijker, menselijker en gezonder beleid!

Doe mee met de campagne

Versterk samen met mij de groene golf. Sluit je aan bij onze campagne. Elk engagement is welkom, groot of klein, digitaal of mee op straat.

DOE MEE