Maarten Tavernier

Lid partijbestuur - vrijwilliger

Door verschillende belangrijke deelaspecten samen te brengen zoals een breed netwerk, inhoudelijke bagage en communicatievaardigheden is hij erin geslaagd een succesvolle kandidaat te zijn voor het nationale partijbestuur. Momenteel is hij provincieraadslid in West-Vlaanderen, en zo is ook deze groep mandatarissen dichter betrokken op nationaal niveau. 

Hij wil helpen aan het uitbouwen van een groene partij die zowel zijn sociaal-economische als zijn ecologische poot versterkt; die ook logistiek goed georganiseerd wordt en op maat van de vrijwilligers werkt. 

Met een (milieu)wetenschappelijke opleiding, een job als diensthoofd milieu en actief in de regionale milieubeweging vormen milieu en natuur zijn belangrijkste actieterreinen, zowel professioneel als in de vrije tijd. Deze ervaringen kan een groene partij uiteraard goed gebruiken.