Na een artistieke carrière en mijn inzet in het onderwijs, weet ik dat kwalitatief en eerlijk onderwijs essentieel zijn. Er moet voldoende ruimte zijn om te kunnen ontwikkelen en creëren. Ik wil de onderwijstrein in de goede richting duwen. Ik wil mensen eerlijke kansen geven om iets van hun leven te maken.
Ook pleit ik meer dan ooit voor ‘natuur zonder compromissen’. Voor mij wil dit zeggen: minder beton en meer groen!
Iedereen verdient een warme, gezonde en betaalbare thuis, zonder enige vorm van discriminatie of intolerantie. Dit vraagt om acties zoals wijkrenovaties, leefbare buurten, buurten waar we mensen samen brengen. Voorrangsregels voor sociale woningen moeten er zijn voor de mest kwetsbaren onder ons. 

Ik blijf verder strijden tegen de bouwwoede. 'Meer groen zonder compromissen!


In 2019 ging mijn politieke wereld open. Als schepen van ruimtelijke ordening, mondiaal beleid, duurzaamheid, sociaal woonbeleid en sociale tewerkstelling heb ik mijn schouders gezet achter een bouwpauze, een landschapspark, diversiteitsbeleid, het plan samenleven en klimaatacties. Mooie realisaties hebben we met een sterk team kunnen realiseren, maar er is nog een lange weg af te leggen. Ik geloof dat we samen met groen voor verandering kunnen zorgen. Verandering die zorgen voor eerlijk en sociaal wonen, werken en leven.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?