Als kind van de zee kon ik spelen in de duinen. Zo is de liefde voor de natuur geboren. Later ben ik mij gaan engageren om die natuur te kunnen behouden. Ik deed vrijwilligerswerk in een organisatie die zich inzet voor het milieu. Meer en meer drong het besef door dat een wettelijk kader een noodzaak is. Zo ging ik mij inwerken in de partij Groen.

In onze gemeente een kleine groep van zeer gemotiveerde mensen, met de niet gemakkelijke opdracht om hier het tij te keren.

Ik loop langs de vloedlijn en ga zwemmen in zee. Zo word ik geconfronteerd met de vervuiling van lucht en water. Wat kan er worden ondernomen om het vormen van de 'plastic soup' een halt toe te roepen?

Hoe komen we van het fijn stof af?

Dit zijn de thema's die mij persoonlijk het meeste raken. 

Nu we de problemen kennen, moeten we er iets aan doen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?