Mark is gepokt en gemazeld in Kampenhout. Hij groeide er op in een landbouwers gezin, ging er naar school en was er actief in de jeugdbeweging en in het jeugdhuis. Hij werkt er ook, in een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Momenteel heeft hij er een halftijdse landingsbaan als begeleider.                                        
Bij de verkiezingen van 1994 werd hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid. 
In 2022 werd hij dat voor de tweede keer, de politieke smaak heeft hem sindsdien stevig te pakken. “ Gelijke kansen voor iedereen “ is voor hem geen holle slogan. Als vader en pleegouder maakte hij van dichtbij mee dat het leven niet altijd rimpelloos verloopt. Zijn professionele ervaring is gestoeld op de zorg voor zwakkeren in de samenleving. In zijn vrije tijd is de hond nooit ver weg, al dan niet samen met een andere hond die tijdelijk logeert. De laatste uitdaging is die van voogdij voor niet begeleide minderjarigen, waar hij momenteel de verplichte opleiding voor volgt.

Zorgen voor morgen

Met die rugzak trekt hij nu naar de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, waar hij vooral bij wil ijveren voor de zwakkeren. Welzijn voor mens en dier, met aandacht voor mobiliteit die de klemtoon legt op de zachte weggebruikers. Voeg daar nog ontharding en vergroening aan toe en je krijgt een beeld van wat er in zijn hoofd allemaal borrelt!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?