Denk jij het dat de toekomst eerlijker en groener kan? Marleen ook. Zij is ervan overtuigd dat we met daadkracht en samenwerking kunnen zorgen dat iedereen mee kan, hoe groot de uitdagingen ook zijn.

Eerlijke kansen beginnen in het onderwijs

Het onderwijspersoneel geeft elke dag het beste van zichzelf, en dat in moeilijke omstandigheden. Zij missen vaak de steun van onze Minister van Onderwijs om de ongelijkheid weg te werken en de kwaliteit te verhogen. Marleen werkt elke dag mee aan het verhogen van de ontwikkelingskansen binnen een campus met kwetsbare leerlingen. Daarom wil Marleen lijsttrekker Jeremie steunen in het Vlaams Parlement om mee te strijden voor eerlijke kansen voor elke leerling.

De lat moet hoger: eerlijke kansen voor iedereen!

Betaalbare zorg en een duurzaam klimaatbeleid

Vanuit haar lokaal mandaat in het OCMW ervaart Marleen dat er nog heel veel werk is om voor iedereen een menswaardig leven mogelijk te maken. Marleen denkt aan opvangmogelijkheden voor geestelijke gezondheidszorg, warme en betaalbare kinderopvang, meer sociale woningen en versnelde renovatie van bestaande sociale woningen. Zorgen voor de gezondheid van mensen is ook zorgen voor onze planeet. Dit kan door de uitbouw van een duurzaam partnerschap tussen landbouw en milieu, een degelijk openbaar vervoer, een groene omgeving om in te wonen en veilige voetpaden en fietsverbindingen.
Daarom wil Marleen lijsttrekker Jeremie steunen in het Vlaams Parlement om mee te strijden voor betaalbare zorg en een duurzaam klimaatbeleid.

Goed onderwijs, betaalbare zorg en eerlijk klimaatbeleid zijn voorwaarden opdat niemand uit de boot valt. En daar gaat Marleen voluit voor. Want enkel als iedereen mee kan, komen we samen verder. Enkel als we samenwerken, durven én doen. Enkel met Groen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?