03 jul 2015

Meer ambitie nodig om armoede te verminderen

Groen reageert ontgoocheld op het Vlaamse Actieplan tegen Armoede dat minister Homans bekendmaakte. “Als we weten dat er vandaag meer dan 1 op 10 kinderen in ons land in armoede worden geboren, een almaar stijgend cijfer, dan moet bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) een daadkrachtiger beleid voeren om deze armoedecijfers terug te dringen. Helaas vinden we dat krachtdadige beleid niet terug in het nieuwe Vlaamse plan om armoede te bestrijden,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

De verwachtingen voor het Vlaamse Actieplan tegen Armoede (VAPA) waren hoog gespannen, maar ze werden niet ingelost. “De lat lag hoog omdat minister van armoedebestrijding Homans (N-VA) structurele maatregelen aankondigde de voorbije maanden. Helaas vinden we deze – ondanks de beweringen van de minister – niet terug in het plan. Het plan maakt gewag van het wegwerken van drempels, van het doorbreken van het isolement van mensen in armoede en van het aanbieden van 1 euro maaltijden. Mooie maatregelen, maar ze zijn niet structureel. Structurele maatregelen helpen niet alleen mensen in armoede, maar halen deze mensen ook uit armoede. Alleen zo kan armoede écht verminderen,” zegt Moerenhout.

Daarnaast had de minister aangekondigd om de armoedeorganisaties optimaal te betrekken, maar ook daarin heeft ze gefaald. “De organisaties reageren teleurgesteld omdat Homans de voorbije maanden niet heeft overlegd. Nochtans bezitten deze organisaties heel veel kennis en ervaring. Een armoedebeleid kan pas slagen als het ook door de basis is gedragen”, zegt An Moerenhout.

Volgens Groen moet een daadkrachtig plan tegen armoede inzetten op een betaalbare woning, op een goede opleiding en op aangepaste kinderopvang. “Mensen in armoede kunnen niet solliciteren met een kind op de arm, ze kunnen niet aan de toekomst werken als ze op het einde van de maand de huur niet kunnen betalen, en er is geen kans om generatiearmoede te doorbreken op het moment dat er in steden zoals Antwerpen, Brussel en Vilvoorde 1 op 4 jongeren de school verlaten zonder diploma. Daarom moet de Vlaamse regering prioritair inzetten op betaalbaar wonen, een goede opleiding en toegankelijke kinderopvang. Zonder deze maatregelen zal zij er niet in slagen om de armoedecijfers met de helft te verminderen tegen 2020,” besluit Groen-parlementslid Moerenhout.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK