02 jan 2014

Eddie Boelens

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 stappen Eddie Boelens en Marc Van Godtsenhoven na een stevige onderhandelingsronde in de meerderheid van Grimbergen. Vooral om dingen te kunnen doèn. In hun nieuwjaarstoespraak kunnen de twee groene schepenen na één jaar al mooie resultaten voorleggen. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 stappen Eddie Boelens en Marc Van Godtsenhoven na een stevige onderhandelingsronde in de meerderheid van Grimbergen. Vooral om dingen te kunnen doèn. In hun nieuwjaarstoespraak kunnen de twee schepenen na één jaar al mooie resultaten voorleggen.

Zo zorgt Marc er snel voor dat de vzw Cultuurcentrum tot EVA (extern verzelfstandigd agentschap) wordt omgedoopt waardoor de deelname en inspraak van de gebruikers van het Cultuurcentrum gegarandeerd blijft. Even snel zijn er gebruiksvriendelijke openingsuren voor de bib met onder meer een onafgebroken opening op zaterdag. Eddie maakt werk van de herwaardering van de Maalbeek-vallei en toetst het afvalbeleid van Grimbergen op efficiëntie. Dat laatste zorgt voor een jaarlijkse besparing van 200.000 euro.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente