15 dec 2016

Bart Caron

Elk jaar worden in Vlaanderen meer dan 150.000 knaagdieren gebruikt om proeven op uit te voeren. Ook op 1.859 honden en katten werden experimenten uitgevoerd in 2015. Het totaal aantal dieren ligt officieel op 241.221. "Dat officiële cijfer is veel indrukwekkender dan wat men doorgaans denkt", zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

Caron dient een voorstel van resolutie in om de praktijk waar mogelijk af te bouwen. “De overheid heeft de plicht dierenleed maximaal te vermijden. Het Vlaams parlement moet vragen dat de bedrijven en universiteiten veel actiever inzetten op de alternatieven voor dierproeven. Mijn resolutie is een concreet en werkbaar voorstel, naar het voorbeeld van wat men in Nederland voorstelt. Concreet vragen we dat de Vlaamse regering een taks op dierenproeven invoert. Met de opbrengst daarvan financieren we een fonds dat alternatieven voor de dierenproeven op punt stelt”.

Cijfers

Elk jaar worden in Vlaanderen tussen de 200.000 en 300.000 proefdieren gebruikt in meer dan 120 erkende laboratoria . Driekwart van de proefdieren zijn knaagdieren. Daarna volgen vissen en vervolgens vogels als grootste groepen (zie bijlage 1 hieronder voor de volledige cijfers).

In 2015 werden iets meer primaten gebruikt dan het jaar voordien. Honden, paarden en ezels worden het vaakst hergebruikt (aan verschillende proeven bloot gesteld). De laboratoria gebruiken jaarlijks meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens als proefdier. 20,5 % van de dieren heeft te maken met ‘ernstig ongerief’, 4,7 % overleeft de tests niet.

Concreet gaat bijvoorbeeld over het gebruik van apen voor onderzoek naar complexe hersenfuncties. Paarden gebruikt men onder meer voor het testen van orthopedische technieken en implantaten en het testen van vaccins. Honden worden gebruikt om medicijnen te testen.

“Het gaat dus niet enkel over muizen en ratten, maar ook over grotere zoogdieren, honden en paarden,” zegt Bart Caron. “Bovendien heeft de schokkende undercoverreportage van Gaia, aan het Animalarium van de VUB, aangetoond dat de omstandigheden ook voor knaagdieren soms ronduit schandalig zijn.

Kamerbreed

"De overheid heeft alle sleutels in handen om te werken aan een uitfasering van proeven op gewervelde dieren. Mijn voorstellen staan niet haaks op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA), ze liggen in het verlengde ervan", zegt Caron. "Maar met mijn resolutie kunnen we deze legislatuur ook in de feiten een heel stuk verder springen in de gezamenlijk strijd tegen dierenleed. Ik zal mijn resolutie dan ook voorleggen aan alle democratische partijen in het Vlaams Parlement en ik hoop dat we zo de eerste stap kunnen zetten.”

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kondigt al sinds zijn aantreden aan een Vlaams proefdierencomité op te richten en alternatieven promoten. Dat is de uitwerking van Europese Richtlijn 2010/63/EU, die al 6 jaar oud is. Bart Caron: "Groen reikt de minister de hand om sneller werk te maken van die acties die Europa vraagt. Maar wij vragen om ook verder te gaan dan het wettelijke minimum. In Nederland is de regering voorstander van een ‘afbouwschema voor dierproeven’. We moeten ook in Vlaanderen een Fonds voor Proefdiervrij Onderzoek oprichten en een stappenplan vast te leggen om te komen tot innovatieve alternatieve onderzoeksmethoden voor alle proeven op gewervelde dieren.”

Vlaanderen moet ook moeten toetreden tot het virtuele netwerk voor proefdiervrije innovaties, dat Nederland wil oprichten. Bart Caron: “Het is belangrijk expertise over de landsgrenzen heen uit te wisselen, zodat nieuwe alternatieven snel de weg vinden naar de wetenschappelijke praktijk.”

Overzicht van het aantal gebruikte proefdieren in 2014 en 2015: https://www.lne.be/cijfers-en-statistieken-dierenwelzijn

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren