06 jul 2011

Meer durf en meer middelen nodig om overstromingen in Vlaanderen te vermijden

Groen!-parlementslid Hermes Sanctorum is niet tevreden over de beleidsaanbevelingen die de meerderheidspartijen in het parlement zijn overeengekomen naar aanleiding van de overstromingen verleden jaar. De aanbevelingen zijn zwak en voldoen niet om Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast in de toekomst.

Na maandenlange hoorzittingen met experts en stakeholders bleek unisono dat er nood is aan een ambitieuzer waterbeleid in Vlaanderen. De meerderheidspartijen hebben echter na maandenlang geruzie een zwak politiek compromis bereikt. Hermes Sanctorum heeft daarom zelf beleidsaanbevelingen opgesteld en ingediend in het Vlaams Parlement.

De fameuze watertoets moet echt afdwingbaar worden. In theorie moet de overheid bij de aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning kijken naar het effect op de waterhuishouding. De watertoets bleef echter een tijger zonder tanden op papier. Bij de overstromingen in november verleden jaar bleek dat er nog heel wat gebouwd wordt in overstromingsgevoelige gebieden.
”De watertoets moet sterk en echt bindend worden”, stelt Hermes Sanctorum. ”zodat vermeden wordt dat door politieke willekeur zomaar in overstromingsgevoelig gebied wordt gebouwd.” De watertoets in overstromingsgevoelige gebieden moet ook worden toegepast op werken die niet vergunningsplichtig zijn en toch effecten hebben op water. Recent heeft de Vlaamse regering beslist dat voor een heleboel werken geen vergunning meer nodig is. Maar dan gebeurt er ook geen watertoets en bouwt men er op los, zonder rekening te houden met mogelijke waterellende in de toekomst.

Naast het dwingend maken van de watertoets, moet ook pro-actief opgetreden worden. Zo kunnen de zones met hoog overstromingsrisico bouwvrij worden gemaakt en kunnen in risicovolle landbouwgebieden beperkingen opgelegd worden inzake teeltkeuze. ”We zullen ook aangepast moeten leren bouwen in watergevoelige gebieden.”, zegt Hermes Sanctorum. In Nederland bijvoorbeeld worden al huizen gebouwd op palen.

Er is ook voldoende ruimte nodig voor water. De stad Leuven werd bespaard van wateroverlast dankzij het natuurlijk overstromingsgebied langsheen de Dijle. Vaak wordt echter ingezet op technische oplossingen zoals versneld afvoeren van water en maximaal bergen in wachtbekkens, omdat die minder ruimte innemen. ”Nochtans zijn natuurlijke overstromingsgebieden vaak ook goedkoper en effectiever dan het opzetten van ingewikkelde en gestuurde infrastructuur.”

Tenslotte moeten er voldoende middelen worden vrijgemaakt voor waterbeleid. ”Voor dure slibruimingen is er wel geld, voor echte maatregelen zijn er onvoldoende middelen.”, besluit Hermes Sanctorum.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren