Meer en betere jobs

In balans dankzij gezondere loopbanen


Een groot deel van onze week spenderen we op het werk. Een leven in balans begint dan ook bij een gezonde loopbaan. Als de werkdruk evenwichtig is en je mee kan bepalen hoe je job ingevuld wordt, is de kans op een burn-out veel kleiner. Daarom belonen we bedrijven die investeren in een gezonde werkplek.

De strijd tegen stress kunnen we niet langer uitstellen. Ons land betaalt al meer dan 8 miljard euro aan ziekte en invaliditeit. Als we niets doen, zou dat bedrag tegen 2022 al in de buurt van 10 miljard euro komen. Willen we die maatschappelijke en menselijke tol aanpakken, dan moeten we samen met alle werkgevers werk maken van gezondere loopbanen.

Maar daarnaast is het soms ook belangrijk om wat gas te kunnen terugnemen. Wij maken het makkelijker om minder uren te werken als je dat wil, ook als je zelfstandige bent of als je loon laag is. Tijd om voor een naaste te zorgen, een project op te starten of even op adem te komen: ook dat zorgt ervoor dat mensen gezond en gelukkig zijn.