Meer handen in de klas

Extra leerkrachten, zeker in kleuter- en lager onderwijs


Duizenden leerkrachten en directeurs bouwen dag in, dag uit aan de toekomst van onze kinderen. Ze doen dat met tomeloze passie en energie. Maar daarmee alleen redden ze het niet. Met meer handen in de klas zorgen we ervoor dat elke kinderdroom evenveel kansen krijgt. We nemen extra verzorgers en zorgleerkrachten aan in het kleuter- en lager onderwijs. Instapklasjes beperken we zo tot maximum twaalf kleuters. Directeurs geven we de kans om voltijds directeur te zijn, want een school leiden doe je niet tussen twee lessen door.

Wie in het onderwijs staat, weet dat deze inspanningen dringend nodig zijn. Nooit zaten er meer leerkrachten ziek thuis. Bij jonge leerkrachten onder de dertig is het aantal burn-outs sinds 2016 verdubbeld. Geen wonder dat steeds minder jongeren het zien zitten om in het onderwijs te stappen.

Naast extra leerkrachten, zijn er ook gewoon extra centen nodig. Zeker in het lager onderwijs, waar leerkrachten vaak schoolmateriaal uit eigen zak betalen en er jaar na jaar wordt bespaard op de werkingsmiddelen van het basisonderwijs. De principes van het M-decreet steunen we volmondig: kinderen met een extra zorgnood moeten in het gewone onderwijs terechtkunnen. Maar ook daar moeten we met geld over de brug komen en eindelijk de beloofde ondersteuners aannemen. Tot slot zorgen we er met bijscholingen en co-teaching voor dat leerkrachten hun talenten kunnen blijven ontwikkelen.