20 jan 2014

Meer middelen nodig voor De Lijn: openbaar vervoer op platteland is even belangrijk als in stad

“Het kan niet dat mensen die op het platteland wonen, niet meer zeker kunnen zijn van voldoende openbaar vervoer omdat de Vlaamse regering en mobiliteitsminister Hilde Crevits systematisch De Lijn te weinig middelen toekennen,” stelt voorzitter Wouter Van Besien. Het is totaal ongepast om in dit dossier een strijd tussen stad en platteland te organiseren.

“De cri de coeur van de Lijn-topman Roger Kesteloot is tekenend voor het beleid van de Vlaamse regering en mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) op vlak van mobiliteit,” aldus Van Besien. “Jaar na jaar ontvangt De Lijn te weinig middelen om te kunnen voldoen aan haar opdracht: de Vlaming een alternatief bieden op het wagenverkeer. Het is duidelijk dat openbaar vervoer voor minister Crevits minder belangrijk is dan het aanleggen van nieuwe wegen en verbreden van autosnelwegen. Hiermee doet ze de Vlaming dubbel tekort: haar beleid zorgt voor meer fijn stof en dus een grotere impact op onze gezondheid en ze ontneemt duizenden Vlamingen de kans om zich vlot te kunnen verplaatsen.”

Voor Groen geldt dat iedereen recht heeft op openbaar vervoer, ook de mensen die op het platteland wonen. De partij treedt topman Kesteloot bij dat dit onhaalbaar is met de huidige middelen. Van Besien: "De Lijn heeft meer middelen nodig maar die mogen niet gevonden worden op kap van de mensen die op het platteland en in meer afgelegen gebieden wonen. Het is totaal ongepast om in dit dossier een strijd tussen stad en platteland te organiseren. ”

Vlaams parlementslid en mobiliteitsexpert Björn Rzoska stelt dat In de begrotingsopmaak van de volgende jaren de prioriteit voor het openbaar vervoer duidelijk moet worden: "Voor Groen is dit vooral een strijd voor het openbaar vervoer dat als evenwaardig vervoersalternatief in heel Vlaanderen moet aangeboden worden."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK