14 jan 2014

Bart Staes

Er moet Europese regelgeving komen die specifiek gericht is op het voorkomen van voedselfraude en gesjoemel met voedingswaren. En de controles moeten op punt staan en onafhankelijk blijven. Dat is de essentie van een rapport over voedselfraude dat het Europees parlement vandaag goedkeurde. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Veel voedsel wordt onder druk van de industriële korte termijn winst zo goedkoop en zo massaal mogelijk geproduceerd, ten koste van kwaliteit en veiligheid. Voedselfraude kan bovendien de gezondheid en het vertrouwen van burgers ondermijnen. De voortdurende strijd ertegen is dus géén overbodige luxe."

De stemming komt er bijna een jaar nadat het paardenvleesschandaal Europa wakker schudde. De Europese Groene fractie lanceerde toen eisen voor verbeteringen op het EU-niveau. Het schandaal toonde immers de tekortkomingen in de controleprocedures voor de voedselkwaliteit aan, maar ook tekortkomingen in de Europese wetgeving, specifiek wat het labelen van vleesproducten betreft. De eisen van de groene fractie worden vandaag grotendeels bijgetreden door het Europees parlement.

Staes "Het EP stelt vast dat er tekortkomingen zijn in de EU-wetgeving met betrekking tot informatie over ons voedsel en de labeling. Eén op de drie Europeanen hecht weinig geloof aan wat er op de etiketten staat van voedselwaren. We eisen dus van de Commissie ambitieuze voorstellen om dit te verbeteren, zoals het bevorderen van kennis over de herkomst van producten, zodat mensen makkelijker kunnen kiezen voor producten uit hun regio. Of door bijvoorbeeld oorsprongslabels van zowel alle vlees als alle verwerkte vleesproducten en -ingrediënten."

Staes: "Het paardenvleesschandaal toonde aan dat mensen niet wisten wat ze aten, en dat er in dat vlees mogelijks residuen van medicijnen zaten, die niet voor menselijke consumptie zijn bedoeld. Er moet een mede verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid zijn van alle schakels in de voedselketens en strenge straffen in geval van moedwillige fraude. Die ketens zijn overigens vaak té lang. Er wordt met dieren en vlees door vele landen geschoven, vooraleer het op ons bord belandt. Dat is een onhoudbare situatie."

"Het is en blijft vooral van belang dat landen hun onafhankelijke inspectiediensten op peil houden en niet afbouwen door bezuinigingen. Zo moet ook op EU-niveau, het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau (FVO), dat de naleving van de Europese eisen en wetgeving controleert, versterkt en niet afgezwakt worden, zoals gepland was. Dit vooral om haar inspectiecapaciteit op peil te houden, om zodoende naleving te kunnen garanderen."

Staes: "Striktere regels en strengere handhaving kunnen misschien de schaal van de fraude en het gesjoemel verminderen, maar er zijn ook fundamentelere vragen over de aard van ons landbouwsysteem en de voedselketen, die nu beiden zeer relevant zijn in het kader van de huidige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Bij het beperken van de risico's voor de voedselkwaliteit kan hierbij zowel gedacht worden aan relevante regels om de voedselkwaliteit te garanderen, als aan algemene maatregelen om voedselbevoorrading via korte-ketens te promoten."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren