02 mei 2014

Met N-VA minister Muyters ruimtelijke chaos in plaats van ruimtelijke ordening

Vandaag gooide Vlaams minister van Ruimtelijke ordening Philippe Muyters de handdoek in de ring voor zijn bevoegdheid ruimtelijke ordening. De N-VA-minister besliste om niet meer te beslissen en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), het belangrijkste dossier in die bevoegdheid, door te schuiven naar zijn opvolger. “N-VA voerde campagne met Denken-Durven-Doen. Maar N-VA-minister Muyters durft niet, en doet niets voor ruimtelijke ordening”, zegt Vlaams parlementslid voor Groen, Hermes Sanctorum.

Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen heeft nood aan een nieuw elan. De open ruimte moet bewaard worden. Er moeten creatieve oplossingen komen om om te gaan met de bevolkingstoename, de vergrijzing en de klimaatverandering en tegelijk genoeg ruimte te behouden voor groen, bedrijven en landbouw. Maar de regering van Kris Peeters en N-VA-minister Muyters draaide vijf jaar rondjes. De Regering Kris Peeters was de regering van stilstand en wachten.”

“Nochtans, als je het de Vlaming vraagt, kiest een meerderheid duidelijk voor het “Freiburg-model”, met woonvriendelijke steden, een terugdringen van automobiliteit en het behouden en versterken van open ruimte en groen op loopafstand,” zegt Groen parlementslid Dirk Peeters. Dat draagvlak voor verandering bleek uit de enquête ‘Ruimte voor morgen’ die aan het Groenboek voorafging. Tal van betrokken verenigingen, burgers en experten werden intussen gehoord. Zij pleiten voor een stop op de verdere verkaveling en verstening van de open ruimte in Vlaanderen, voor minder strikte zonering en voor een gedeeld ruimtegebruik.

“Als minister Muyters zegt dat er geen draagvlak is voor het beleidsplan dan vergist hij zich dus: bij de bevolking bestaat wel zeker een breed draagvlak, dat bleek uit de inspraak die hij zelf organiseerde”, zegt Hermes Sanctorum: “Er is juist een duidelijke roep naar een verhardingsstop in Vlaanderen”.

Bovendien willen zowel de landbouwsector als de bouwsector de oefening maken en creatief aan de slag gaan. “Maar blijkbaar past een duurzame toekomstvisie op ruimte in Vlaanderen niet in het plaatje van minister Muyters en zijn partij. Deze Vlaamse regering durft de verandering niet aan,” zeggen Sanctorum en Peeters.

De beslissing om het BRV af te voeren staat ook in schril contrast met het decreet complexe projecten dat wél nog door het parlement gejaagd werd. “De drie Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en SP.A willen grote infrastructuurprojecten in de toekomst makkelijker maken, ook als die ten koste gaan van open ruimte, beschermde natuur of landschappen. Hier was de politieke wil wel aanwezig. Maar voor een positieve en duurzame hertekening van de ruimte in Vlaanderen, was die politieke wil er niet bij de traditionele partijen”, besluit Dirk Peeters.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren